صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور در دیدار با مجروحان: انتقام خون هموطنان خویش را می‌گیریم

رئیس جمهور در دیدار با مجروحان:  انتقام خون هموطنان خویش را می‌گیریم

محمد اشرف غنی رئیس جمهور با شماری از مجروحان رویدادهای تروریستی اخیر شهر کابل که در شفاخانه غازی اماناللهخان بودند، ملاقات کرد. آقای غنی عصر روز سهشنبه 10 دلو هنگام ملاقات با مجروحان گفت که من درد هر کدام تان را احساس می کنم و یقین داشته باشید که انتقام خون هموطنان خویش را می گیریم. 
رئیس جمهوری ضمن سپاسگزاری از تیم داکتران شفاخانه مذکور، گفت: هیاتی را که به خاطر رسیدگی به مجروحان موظف کرده بودم، از کارکردهای مسئولان و داکتران رضایت داشتند و امروز مردم نتایج سرمایه گذاری را که روی شفاخانۀ غازی امان الله خان صورت گرفته است، مشاهده می کنند.
آقای غنی همچنین به مسئولان شفاخانه غازی امان الله گفت که هر نوع امکاناتی را که ضرورت داشته باشند، در اختیارشان قرار خواهد گرفت.داکتران این شفاخانه نیز به رئیس جمهوری اطمینان دادند که از تمام امکانات دست داشتهشان برای تداوی مجروحان استفاده خواهند کرد.
 در سه رویداد تروریستی اخیر شهر کابل، نزدیک به 300 تن زخمی شدهاند که بر اثر آن در روزهای نخست شفاخانههای شهر کابل با کمبود تخت مواجه شده بود. در حمله بر هوتل انترکانتیننتال شهر کابل، 20 تن، حمله انتحاری در چهارراهی صدارت 235 تن و حمله تروریستی بر فرقه 111 اردوی ملی 16 زخمی برجای گذاشت.کابل، در ده روز گذشته، شاهد خونینترین رویدادهای تروریستی طی سالهای گذشته و بعد از رویداد تروریستی چهارراهی زنبق بوده است.