صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والی کابل: 1500 جریب زمین در پایتخت کوکنار کشت ‌شده

والی کابل: 1500 جریب زمین در پایتخت  کوکنار کشت ‌شده

احمد یعقوب حیدری والی کابل، با اظهار نگرانی از افزایش کشت کوکنار در کشور گفت که در ولایت کابل 1500 جریب زمین تحت کشت کوکنار است.
آقای حیدری روز چهارشنبه 11 دلو در «گردهمایی علمای دین در حمایت از پروسه ی محو مزارع کوکنار» سخنرانی میکرد، گفت که حکومت کمپاین وسیعی را برای محو کشت کوکنار روی دست دارد.
او همچنین اضافه کرد که یکی از عوامل آدمکشی در کشور، مواد مخدر است؛ او گفت که دسیسه کشور پاکستان باعث شده که صدها جوان ما توسط مواد مخدر بمیرند. به باور او، پاکستان بیشترین نفع را از افزایش کشت کوکنار در افغانستان میبرد، چون هدف آن کشور کشتن جوانان افغانستان است.
والی کابل در ادامه گفت که دستاورد حکومت اگر کم است، به این دلیل است که دست تنها است؛ همه مثل جهاد باید علیه کشت مواد مخدر بسیج شویم.
آقای حیدری در ادامه اضافه کرد که اکنون باید زنگ خطر زده شود، چون نزدیک به 20 درصد جمعیت جوان کشور ما دچار اعتیاد شدهاند که کشور را تهدید میکند.
او از عالمان دینی خواست که پیام حکومت را به مردم برسانند تا دیگر کوکنار کشت نکنند و از سوی دیگر حکومت را مجبور به مقابله با زارعان نکنند.
والی کابل گفت که اگر بین زارعان و نیروهای امنیتی درگیری به وجود آید، به هر صورت، مردم این سرزمین آسیب میبینند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر در پی افزایش 63 درصدی کشت کوکنار نسبت به سال گذشته برنامههای گوناگونی، از جمله کشت بدیل و آگاهی دهی از طریق عالمان دینی را روی دست گرفته تا کشت و تولید مواد مخدر کاهش یابد.
در پیوند به این برنامه، وزارت مبارزه با مواد مخدر، حدود 100 عالم دینی را از نقاط مختلف ولایت کابل، جمعآوری کرده تا با آگاهی دهی در خطبهها و برنامههایشان مانع کشت کوکنار شوند.
جاوید احمد قائم، معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر در این برنامه خطاب به عالمان دینی گفت که حکومت بدون ما نمیتواند با مواد مخدر مبارزه کند. او افزود که همه با هم باید با این پدید شوم مبارزه کنیم.
آقای قائم اضافه کرد، کشت کوکنار سبب افزایش فعالیت تروریسم و کشتار مردم میشود و از سوی دیگر باعث افزایش معتادان مسلمان میشود. او گفت که اکنون وظیفه همهی ماست که برای مبارزه با این پدیدهی شوم همگام شویم.
معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر از عالمان دینی خواست که در خطبهها و یا هر جایی که وقت داشتند، برای مبارزه با مواد مخدر با دولت همکار باشند تا جوانان را از این پدیده نجات دهند.
عالمان دینی نیز با تکیه بر آیات قرآن و احادیث، استفاده و کشت مواد مخدر را حرام دانستند و گفتند که باید برای مبارزه با مواد مخدر همکار باشیم.
مولوی عطاالله فیضانی، عضو شورای ولایتی کابل در این نشست یک روزه گفت که در کنار انتحار، انفجار و جنگ؛ مواد مخدر به صورت مرموز جان جوانان ما را میگیرد. آقای فیضانی افزود که باید علیه این پدیدهی شوم، همه با هم بسیج شویم.
این عضو شورای ولایتی و عالم دینی علاوه کرد که براساس دستور دین اسلام، هر موادی که انسان را نشه کند، "حرام" است. او گفت که دولت همچنین باید کسانی که مواد مخدر مصرف میکنند را مجازات کند. چند عالم دینی دیگر که در این نشست سخنرانی کردند نیز کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را بر اساس دستورهای دینی حرام اعلام کردند و نوعی دشمنی با کشور دانستند.
یکی از این عالمان دینی گفت که کسی که محبت به وطن خود نداشته باشد، باید در ایمان خود تجدید نظر کند.
بر خلاف مصرف میلیاردها افغانی در عرصه مبارزه با مواد مخدر؛ کشت کوکنار بر اساس تحقیق وزارت مبارزه با مواد مخدر، در سال گذشته به 328 هزار هکتار رسیده بود که افزایش 63 درصدی را نسبت به سال پیش از آن نشان میدهد.
بر اساس این تحقیق، زون جنوب ۶۰ درصد، زون غرب ۱۷ درصد، زون شمال ۱۳ درصد،  زون شرق ۷ درصد،  زون شمالشرق ۳ درصد و زون مرکز۰٫۴ درصد مزارع کشت کوکنار در کشور را به خود اختصاص داده است.
گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که از بابت کشت و قاچاق مواد مخدر، تروریستان میلیاردها افغانی از آن بهره میبرند و یکی از منابع اصلی تمویل آنان است.