صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای ارائه اسناد مداخله و حمایت از تروریستان، مقامات ارشد حکومت به پاکستان سفر کردند

برای ارائه اسناد مداخله و حمایت از تروریستان، مقامات ارشد حکومت به پاکستان سفر کردند

ویس احمد برمک وزیر امور داخله و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی کشور برای ارائه اسناد مداخله پاکستان در امور افغانستان و حمایتش از گروههای تروریستی، به این کشور سفر کردهاند.
صبح دیروز، چهارشنبه 11 دلو، حضرت عمر زاخیلوال سفیر کشور در پاکستان، در صفحه رسمی تویتر خود با نشر عکسی نوشت که آقایان برمک و استانکزی به پاکستان رسیدهاند تا با شاهد خاقان عباسی نخست وزیر، مقامات نظامی و استخباراتی و جامعه مدنی پاکستان دیدار کنند.
اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به بیبیسی گفته است که این دو مقام امنیتی برای ارائه اسناد مداخلات پاکستان در امور افغانستان و حمایت این کشور از گروههای تروریستی به مقامات پاکستانی، به این کشور سفر کردهاند.
همچنین گزارشهایی نشر شده مبنی بر اینکه رئیس جمهور غنی سه روز پیش تماس تلفنی شاهد خاقان عباسی را جواب نداده است. اما آقای زاخیلوال این مسئله را رد کرده و گفته هیچ تماسی صورت نگرفته و بعد از حملات تروریستی اخیر در کابل آقای عباسی پیامی را به رئیس جمهور غنی فرستاده که پاسخ آن توسط هیاتی که به پاکستان آمده است، ارائه میشود.
بعد از حمله مرگبار روز شنبه هفته جاری در چهار راهی صدارت، مقامات حکومت از پاکستان به شدت انتقاد کردند و این کشور را متهم به دست داشتن در این حملات کردند.
مسئولیت حمله روز شنبه را گروه طالبان به عهده گرفت، اما رئیس جمهور غنی گفت که این گروه به دستور ارباب شان، مسئولیت این حمله را که تلفات ملکی بالایی داشت، به عهده گرفته است.
وزارت امور داخله نیز با نشر یک بیانیه رسمی در مورد این حمله نوشت که شبکه حقانی که در پاکستان مستقر است، در این حمله دست دارد.
با وجود اینکه مقامات افغانستان و در این اواخر مقامات آمریکایی بارها پاکستان را متهم به حمایت از گروههای تروریستی و مداخله در امور افغانستان کردهاند، اما پاکستان این اتهامات را رد کرده است.
جزئیات تازه از سفر مقامات ارشد امنیتی کشور به پاکستان تا هنوز ارائه نشده است. روشن نیست اسنادی را که آنها به پاکستان ارائه میکنند، چه مواردی مشخصی را در بر میگیرد. پیش از این نیز افغانستان اسنادی را در مورد حضور شماری از اعضای ارشد گروه طالبان و شبکه حقانی در پاکستان، به مقامات این کشور ارائه کرده بود.