صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای ۵۰۰ خانواده بیجاشدۀ داخلی و بی بضاعت در دایکندی لباس توزیع شد

برای ۵۰۰ خانواده بیجاشدۀ داخلی و بی بضاعت در دایکندی لباس توزیع شد

جمعیت هلال احمر افغانی، برای ۵۰۰ خانوادۀ بیجاشدۀ داخلی و بی بضاعت در ولایت دایکندی، لباس زمستانی مساعدت کرد.
سید علی حسینی رئیس دفتر ولایتی جمعیت هلال احمر افغانی در دایکندی، مواد کمکی را شامل سه تخته کمپل و یک بسته کیت لباس زمستانی خوانده، گفت که این تعداد البسه، به هزینه مجموعی بیش از دو میلیون افغانی خریداری و برای خانواده های بیجاشدۀ داخلی و بی بضاعت توزیع گردید.
اما خانواده هايی که از این مساعدت مستفید شده اند، با آنکه از توزیع این مواد کمکی خرسند اند؛ اما این کمک را کافی نمی دانند. به گزارش پژواک، علی و حسین دو باشنده نیلی می گویند: "ما خوشحالیم که جمعیت هلال احمر افغانی، به ما کمک نموده است؛ اما از حکومت و نهادهای خیریه می خواهیم که کمک های بیشتر به فقراء نمایند." خداداد یکی از این بیجا شده ها نیز گفت: "خانۀ ما در گیزاب آتش گرفته و چهار ماه می شود که نیلی آمدم، نه خانه دارم و نه هم مواد خوراکه، از حکومت خواهان کمک بیشتر می باشم".
اما دفتر ولایتی جمعیت هلال احمر افغانی، از آمادگی های امدادی بیشتر به فقراء و آسیب دید گان خبر می دهد. این مساعدت در حالی صورت می گیرد که جنگ جاری در ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان، که هم سرحد با دایکندی است، صدها خانواده را به نیلی مرکز دایکندی متواری ساخته است و آنان در سرمای زمستان، زندگی شان را با دشواری سپری می کنند.