صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک هیئت عالی رتبه پاکستانی امروز به کابل می‌آید

 یک هیئت عالی رتبه پاکستانی امروز به کابل می‌آید

وزارت امور خارجه کشور اعلام کرده است که یک هیئت عالی رتبه پاکستانی امروز به کابل خواهد آمد.
این وزارت دیروز، جمعه 13 دلو، با فرستادن یک خبرنامه مطبوعاتی به رسانهها اعلام کرد که این هیئت به دنبال سفر معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی و ویس احمد برمک وزیر امور داخله به پاکستان، به کابل میآیند.
ریاست این هیئت را خانم تهمینه جنجوعه معین وزارت امور خارجه پاکستان به عهده دارد و شامل مقامات عالی رتبه ملکی و نظامی آن کشور میشود. وزارت امور خارجه گفته" سفر این به کابل در پیوند با نگرانیها و تعهدات دوجانبه مبنی بر مبارزه قاطع با تروریزم، مخصوصا بعد از حملات اخیر و به ادامه گفتگوهای وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی کشور با رهبران پاکستان" صورت میگیرد.
در نشستی که امروز میان دو طرف برگزار خواهد شد، از جانب افغانستان هیئتی به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور داخله شرکت خواهد کرد و تعهدات دوجانبه در آن بررسی خواهد شد.
پس از حمله خونبار روز شنبه هفته گذشته در چهار راهی صدارت در کابل، مقامات حکومت پاکستان را متهم به حمایت از گروههای تروریستی کردند و گفتند که این حملات از خاک آن کشور طراحی و برنامه ریزی شده است.
وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی هم روز چهارشنبه هفته گذشته به کابل رفتند تا اسنادی را مبنی بر مداخله پاکستان در امور افغانستان و حمایت آن کشور از گروههای تروریستی به مقامات پاکستانی ارائه کنند. آنها پس از بازگشت از این سفر در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند که مقامات پاکستان به حضور گروههای تروریستی در خاک پاکستان و اینکه حملات تروریستی کابل از پاکستان طراحی شده، اعتراف کردند. اما سفارت پاکستان با نشر یک خبرنامه مطبوعاتی، این موضوع را رد کرد.