صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: منتظر اقدام عملی پاکستـان هستیم

رئیس جمهور:  منتظر اقدام عملی پاکستـان هستیم

رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان منتظر اقدام عملی پاکستان در راستای مبارزه با گروههای تروریستی مستقر در آن کشور است.
آقای غنی که دیروز، جمعه 13 دلو، بعد از نماز جمعه در ارگ سخنرانی میکرد، گفت که "وعدههای پاکستان روی کاغذ است، ما خواستار اقدام عملی هستیم."
روز چهارشنبه هفته گذشته معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی کشور و ویس احمد برمک وزیر امور داخله به پاکستان سفر کردند تا اسنادی را مبنی بر مداخله آن کشور در امور افغانستان و حمایت از گروههای تروریستی، به مقامهای پاکستانی ارائه کنند. آنها بعد از بازگشت از این سفر در یک کنفرانس خبری گفتند که مقامات پاکستان اعتراف کردند که گروه طالبان از خاک آن کشور برای سازماندهی حملات تروریستی در افغانستان استفاده میکند و وعده همکاری جدی را برای مبارزه با تروریزم دادهاند.
اما سفارت پاکستان در کابل دیروز با نشر خبرنامهای ادعای مقامات امنیتی کشور را رد کرد و گفت که پاکستان هیچ تعهدی برای پاسخ به اطلاعاتی که مقامات امنیتی افغانستان به آنها دادهاند، نداده است.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی دیروز خود اما تاکید کرد که "فهرست منظمی از شورشیان و مراکزشان" با دولت پاکستان شریک ساخته شده و تاکید کرد که مرکز طالبان در پاکستان هست و دولت پاکستان باید در این مورد تصمیم بگیرد.
او با اشاره به حملات تروریستی اخیر در کابل گفت که افرادی که فریب خورده بودند، باید بدانند که دشمنان افغانستان نیت خوب ندارند و این دشمنی یک فرد نه، بلکه دشمنی با ملت عظیم افغانستان است.
رئیس جمهور در بخشهای دیگر از سخنان خود به اصلاحات در نهادهای امنیتی اشاره کرد و اصلاحات در نهادهای امنیتی، به ویژه نهادهای کشفی را، یک ضرورت دانست.
رییس جمهور گفت که حکومت برای تامین امنیت اراده جدی دارد و به این منظور پلان امنیتی کابل تهیه شده و به ریاست جمهوری سپرده شده است.
بعد از حملات مرگبار اخیر در کابل، شهروندان کشور به شدت از حکومت انتقاد کردند و مسئولان امنیتی را به بیکفایتی و غلفت در تامین امنیت پایتخت متهم کردند. اما رئیس جمهور غنی دیروز مردم را به وحدت و همبستگی فراخواند و گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده است که غم های خود را منسجم سازیم و این غم ها را به اراده مبدل کنیم.