صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت خارجه: هنوز روی موارد مهم پلان عمل مشترک با پاکستان به توافق نرسیده‌ایم

وزارت خارجه: هنوز روی موارد مهم پلان عمل مشترک با پاکستان  به توافق نرسیده‌ایم

وزارت امور خارجه کشور اعلام کرده است که هنوز روی موارد مهمی از پلان عمل مشترک با پاکستان، به توافق نرسیده و بحث در این مورد ادامه خواهد یافت.
دیروز شنبه 14 دلو، یک هیأت به ریاست تهمینه جانجوا معین وزارت امور خارجه پاکستان به کابل آمد و با همتایان افغان خود درباره پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان در مورد صلح و همبستگی گفتگو کردند. این وزارت گفته که این جلسه در یک "فضای صمیمانه" برگزار شد و دو طرف به توافقاتی دست یافتند.
وزارت امور خارجه کشور روز جمعه اعلام کرده بود که"سفر این هیئت به کابل در پیوند با نگرانیها و تعهدات دوجانبه مبنی بر مبارزه قاطع با تروریسم، مخصوصاً بعد از حملات اخیر غیر انسانی تروریستان، و به ادامه گفتوگوهای وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با رهبری حکومت پاکستان در جریان سفر اخیر شان به اسلام آباد، صورت میگیرد". اما در اعلامیهی مشترک این هیأت که از سوی وزارت امور خارجه کشور به رسانهها فرستاده شده، به حملات اخیر تروریستی اشاره نشده و گفته شده که این هیأت با همتایان افغان خود روی پلان عمل مشترک دو کشور برای رسیدن به صلح و همبستگی، بحث کرده است . پیش از این سفارت پاکستان در کابل نیز گفته بود که سفر این هیأت به سفر وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به پاکستان ربطی ندارد و سفر آنها به ادامه نشستهای مقامات دو کشور برای بهبود روابط و همکاریهای دوجانبه است.
مقامات امنیتی کشور گفته بودند که آنها در سفر خود به پاکستان اسنادی از مداخله آن کشور در امور افغانستان و حمایت از گروههای تروریستی را به مقامات آن کشور ارائه کردند و آنها اعتراف کردهاند که حملات تروریستی در کابل از پاکستان طراحی شده و وعده همکاری داده است.
گمانها بر این بود که هیأت پاکستانی در مورد اتهام دست داشتن پاکستان در حملات اخیردر کابل و حمایت از تروریستان توضیح دهد، اما ظاهرا در این دیدار فقط روی پلان عمل مشترک بحث شده است.
در اعلامیه مشترک آمده است که پلان عمل مشترک روی همکاری در بخشهای مبارزه با دهشت افگنی و کاهش خشونت، ایجاد صلح و آشتی، برگشت مهاجرین و انکشاف مشترک اقتصادی، متمرکز است.
در این اعلامیه همچنین گفته شده که دو طرف در نشست دیروزی به توافقاتی روی مواردی از پلان عمل مشترک دست یافتند، اما مواردی مهمی وجود دارد که باید روی آن بحث شود و توافق صورت گیرد و دوطرف متعهد شدند که بحثها و گفتگوهای خود را ادامه بدهند تا روی این پلان عمل به توافق برسند.