صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رحمت‌الله نبیل ممنوع‌الخروج شده است

رحمت‌الله نبیل ممنوع‌الخروج شده است

سازمان سیاسی "محور مردم افغانستان" با انتشار بیانیهای اعلام کرده است که حکومت طی فرمانی رحمتالله نبیل، عضو شورای رهبری این سازمان و رئیس پیشین امنیت ملی را ممنوع الخروج کرده است.
این سازمان ممنوع الخروج کردن آقای نبیل از سوی حکومت را غیرقانونی خوانده و در اعلامیه این سازمان آمده است که این فرمان دولت"در پی افشاگریهای آقای نبیل در رابطه با اسناد مداخله سازمان استخباراتى پاكستان در امور افغانستان در سالهای گذشته و افشا ساختن فعالیتهای سیستماتیک و نظاممند رهبری حکومت کنونی در جریان انتخابات ریاست جمهوری" صادر شده است.
به گزارش بی بی سی، شاهحسین مرتضوی، سخنگوی رئیسجمهوری ، نخواست در این باره ابراز نظر کند و  گفت مسئولیت ممنوعالخروج کردن افراد به عهده سارنوالی است. لوی سارنوالی هم تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. براساس اعلامیه، آقای نبیل در حال حاضر در بیرون از افغانستان به سر میبرد و "به زودی به افغانستان باز میگردد."
این سازمان سیاسی چند ماه پیش اعلام موجودیت کرد و رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین و رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی، در روز اعلام موجودیت این حرکت سیاسی به عنوان بنیان گذاران آن سخنرانی کردند و هشدار دادند که در چارچوب قانون علیه حکومت مبارزه خواهند کرد.
چند ماه پیش، آقای نبیل، که در سالهای آخر ریاست جمهوری حامد کرزی و همچنین دو سال نخست ریاست جمهوری اشرف غنی، رئیس امنیت ملی بود، گفت که برخی اطلاعاتی را که او درباره انتخابات دارد، به عنوان "امانت مردم" افشا میکند.  او در یک برنامه تلویزیونی گفت که سالها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳بین آقایان کرزی و غنی "تعهداتی" صورت گرفته بود.
رئیس پیشین امنیت ملی بدون این که از کسی نام ببرد، گفت که کمیسیون انتقال مسئولیتهای امنیتی از نیروهای بینالمللی به نیروهای امنیتی داخلی به منظور فراهم کردن فرصت "کمپین انتخاباتی" برای یکی از نامزدها تشکیل شد.