صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور حکم تقاعد 164 جنرال را امضا کرد

رئیس جمهور حکم تقاعد 164 جنرال را امضا کرد

رئیس جمهور غنی اعلام کرده که به منظور اجرایی کردن قانون جدید امور ذاتی افسران، حکم تقاعد 164 جنرال وزارت دفاع ملی را امضا کرده است.
آقای غنی دیروز، یکشنبه 15 دلو، در صفحه رسمی فیسبوک و تویتر خود نوشته که تقاعد این جنرالها در راستای آوردن اصلاحات در وزارت دفاع ملی صورت گرفته است. او افزوده: «ما اصلاحات را فقط برای اصلاحات نمیخواهیم، ما اصلاحات را برای برنده شدن در جنگ و رسیدن به صلح میخواهیم.»
رئیس جمهور همچنین گفته است این پروسه ادامه خواهد داشت و با اجرایی شدن قانون امور ذاتی افسران، زمینه برای افسران جوان فراهم خواهد شد تا برای آینده روشن در افغانستان، کار کنند.
در قانون جدید امور ذاتی افسران، سن تقاعد افسران و جنرالان تا 10 سال کاهش یافته است و بیش از 13 هزار درجه دار از آن متاثر خواهند شد.
در قانون فعلی زمان تقاعد برای درجه داران سن ۵۰ الی ۵۲ سال ذکر شده، برای افسران نیز سن ۶۰ سال در نظر گرفته شده و برای جنرالان نیز با توجه به درجهی آنان سنین ۶۵ الی ۷۰ سال قید شده است.
رئیس جمهور غنی در ماه قوس سال جاری خورشیدی فرمان تقنینی تعدیل قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را صادر کرد، اما مجلس نمایندگان این فرمان را رد.
حکومت میگوید که برای آوردن اصلاحات در وزارت دفاع ملی، تعدیل قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان، یک ضرورت است و باعث میشود که زمینه برای رشد و ارتقای جوانان فراهم شود.
پیش از این شماری از سناتوران و نمایندگان مجلس از باز نشسته شدن شمار زیادی از جنرالان در کشور هشدار داده بوند و گفته بودند که که این تصمیم برای امنیت کشور خطرناک است.  اما همچنین انتقادات زیادی از عملکرد ضعیف شماری از جنرالان کهن سال در کشور وجود داشت و گفته میشد که شمار زیادی از آنها از راههای آلوده به فساد به این مقامها دست یافتهاند.