صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون مستقل انتخابات: انتخابات پارلمانی با تاخیر برگزار می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات:  انتخابات پارلمانی با تاخیر برگزار می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی که قرار بود در شانزدهم ماه سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود، با تاخیر برگزار خواهد شد.
سید حفیظ الله هاشمی، از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه، 15 دلو، در یک کنفرانس خبری گفت که به دلیل تلف شدن سه ماه وقت کمیسیون، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها طبق موعد مقرر برگزار نمیشود.
آقای هاشمی افزود، برکنار شدن رئیس پیشین کمیسیون و تاخیر در گزینش کمیشنران، باعث شد جلسههای کمیسیون مختل شود و روند به خوبی پیش نرود.
این عضو کمیسیون زمان دقیق برگزاری انتخابات را مشخص نکرد اما گفت که بررسی فنی جریان دارد و به زودی یک زمان غیرقابل تغییر اعلام خواهد شد.
پیش از این شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات نیز هشدار داده بودند که با توجه به وضعیت امنیتی کشور و عملکرد ضعیف کمیسیون انتخابات، امکان برگزاری انتخابات در وقت تعیین شده، وجود ندارد.
اکنون بیش از دو سال از تاریخ قانونی برگزاری انتخابات پارلمانی کشور گذشته و قرار است سال آینده با تاخیر سه ساله این انتخابات برگزار شود.
رئیس جمهور بعد از تشکیل حکومت وحدتملی با صدور فرمانی کار پارلمان کنونی را تا برگزاری انتخابات، تمدید کرد. مقامات حکومت گفته بودند که برای برگزاری شفاف این انتخابات باید قانون انتخابات تعدیل شود و تذکرههای الکترونیکی نیز توزیع گردد.
اکنون از این دو مورد، تنها قانون انتخابات تعدیل شده، اما توزیع تذکرههای الکترونیکی هنوز آغاز نشده است. کمیسیون انتخابات پیش از این گفته بود که روند ثبت نام رای دهندگان بر اساس تذکرههای کاغذی صورت خواهد گرفت.