صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون حقوق بشر خواهان برخورد قانونی با عاملان محاکمه یک زن در تخار شد

کمیسیون حقوق بشر خواهان برخورد قانونی با عاملان محاکمه یک زن در تخار شد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، برای این که جلو محاکم صحرایی در کشور گرفته شود، نهادهای عدلی و قضایی باید با عاملان این قضیه برخورد جدی کنند.
مسئولان ولایت تخار دیروز، دوشنبه 16 دلو، گفتند که در پیوند به قضیه محکمه صحرایی یک زن در ولایت تخار، 7 نفر از سوی پولیس بازداشت شده است.
به گزارش رادیو آزادی، سنتالله تیمور سخنگوی والی تخار گفت، اکثر کسانی که بازداشت شده اند اعضای خانواده این زن هستند که در لتوکوب وی دست دارند. آقای تیمور می گوید، افراد بازداشت شده به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده اند.
او افزود: "ما تا حال در پیوند به این قضیه هفت تن را بازداشت کرده ایم، در حال حاضر در توقیفخانه بسر می برند و آن زن را ما به مرکز ولایت آورده ایم، در حال حاضر در خانه امن بسر می برد، وضعیت صحی اش خوب است. چند تن دیگر نیز در لیست ما استند و ما در پی بازداشت آن هستیم."
این رویداد در ولسوالی چاه آب تخار زمانی توجه مردم و حکومت را جلب کرد که ویدیویی از جریان لتوکوب این زن در صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک منتشر شد.  در ویدیو دیده می شود که یک زن در میان مردم ایستاده است و و شماری از افراد وی را با ضربات چوب مورد لت وکوب قرار می دهند. در کنار این، برخی مردان این زن را با لگد می زنند و این زن رو به زمین می افتد.
بهگفته آقای تیمور این رویداد در قریه رباط حمیدالدین ولسوالی چاه آب این ولایت رخ داده است.
بهگفته او این زن پس از آن مورد لت وکوب قرار گرفته که اعضای خانواده وی گمان کردند یک پسر جوان وارد منزل این زن شده و چند ساعت را در خانه سپری کرده است.
منیره یوسفزاده سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی گفته است، این زن ثریا نام دارد و شماری از افرادی که او را در یک محاکمه صحرایی مورد لت وکوب قرارداده بودند، در بازداشت بسر می برند.
با این همه، محاکمه صحرایی یک زن در ولایت تخار قضیه تازه نیست، بلکه دو سال پیش زنی به نام رخشانه در ولایت غور در یک محاکمه صحرایی سنگسار و به قتل رسانیده شد.
همین گونه می شود به قضیه قتل فرخنده دختر جوانی که چند سال پیش در کابل به اتهام سوزانیدن نسخه های از قرآن مورد لت وکوب شماری از افراد قرار گرفت، به قتل رسید و پس از آن پیکرش را به آتش کشیدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، برای این که جلو محاکم صحرایی در کشور گرفته شود، نهادهای عدلی و قضایی باید با عاملان این قضیه برخورد جدی کنند.
بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون گفت: "این یک عمل جنایت کارانه و غیر انسانی است که سبب قربانی یک زن شده است. ما می خواهیم تا با عاملان این قضیه برخورد قانونی شود و آرزو داریم که دولت افغانستان در این بخش اقدامات جدی کند برای هیچ کسی اجازه ندهد تا به صلاحیت خودش مردم را محاکمه کند."
صدیقی می گوید، در این اواخر چنین قضایا در بخش های از کشور بیشتر شده است. بهگفته او در ده ماه نخست سال روان  این کمیسیون شش قضیه این چنین را ثبت کرده است.