صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح کاهش جرايم مالياتى به شوراى ملى فرستاده شده است

طرح کاهش جرايم مالياتى به شوراى ملى فرستاده شده است

اتاق تجارت و صنايع کشور، در حالى از معافیت ٩٥ در صد جرایم مالیاتی استقبال کرد که طرح حد اقل پنجا درصد کاهش در جرايم مالياتى نيز به شوراى ملى فرستاده شده است.
مسئولان مى گويند که اگر شرکت ها تا ٩ ماه حسابات مالياتى شان را تصفيه نکنند، جواز فعاليت شان لغو مى شود.
وزارت ماليه به تاريخ هشتم دلو اعلام کرد که در اصولنامه جديد بودجه ملى سال ١٣٩٧ معافيت جرايم مالياتى تصويب شده است.
به گزارش پژواک، خانجان الکوزی معاون اول اتاق تجارت و صنایع، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که معافيت يادشده؛ شامل معافيت جرايم مالياتى اشخاص حکمى و حقيقى مى شود.
موصوف گفت که این جرایم مالیاتی، ازسال ١٣٨١ تا سال ١٣٩٦ مى باشد و ماليه دهنده گان بايد در مدت ٩ ماه حساب هاى شان را تصفیه کنند و برعلاوه ماليات باقى مانده پنج در صد جريمه هاى مالياتى را نيز بپردازند.
الکوزی از این اقدام حکومت استقبال کرد و از وزارت مالیه خواست که غرفه های فوق العاده را ايجاد کند؛ تا در ميعاد تعیين شده، تمام تجار و شرکت ها حساب هاى شان را تصفیه کنند.
اما موصوف گفت: «جرايم مالياتى بسيار بلند و کمرشکن است، به طور مثال يک شرکت که ماليه اش ١٠٠ هزار افغانى مى شود، جريمه آن به دو صد وحتى به چهارصد هزار افغانى مى رسد.»  او  از حکومت خواست که جرايم مالياتى را کاهش دهد. عبدالحبيب ځدران رئيس عمومى عوايد وزارت ماليه، در اين نشست گفت که حکومت به هدف گسترش فرهنگ ماليه دهى و اطاعت پذيرى و افزايش عوايد، اقدام به معافيت جرايم مالياتى نمود.
وى گفت که فرهنگ پايين ماليه دهى و پايين بودن سطح آگاهى مردم در اين مورد، سبب شده است که عوايد حکومت در سطح پايين قرار داشته باشد.
براى سال روان مالى (١٣٩٧) حدود ٣٧٧ میليارد افغانى بودجه انکشافى و عادى شامل طرح بودجه ملى است که به اساس معلومات وزارت ماليه ١٦١ ميليارد افغانى آن، از عوايد داخلى و متباقى از کمک هاى جامعه جهانى تمويل مى شود. ځدران نيز از ماليه دهنده ها خواست که در ٩ ماه تعيين شده، پنج درصد جريمه و ماليات باقى مانده شان را بپردازند.
موصوف درمورد بلند بودن جرايم مالياتى گفت که طرح حدود ٥٠ در صد کاهش در جرايم مالياتى، اخيراً جهت طى مراحل به شوراى ملى فرستاده شده است.
طارق سرفراز رييس ثبت مرکزى وزارت تجارت و صنايع افغانستان، در اين نشست گفت که بالاى ٧٠ در صد جوازهاى تجارتى جريمه آمده است.
به گفته او جواز شرکت هايى که در مدت تعيين شده، جهت تصفيه حساب مراجعه نمى کنند، لغو مى شود.