صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس ننگرهار۴۰۴ کیلوگرام مواد مخدر را کشف و ضبط کرد

پولیس ننگرهار۴۰۴ کیلوگرام مواد مخدر را  کشف و ضبط کرد

پولیس ننگرهار در جریان تلاشى از دو عراده موتر، ۴۰۴ کیلوگرام مواد مخدر را کشف و ضبط کرده و در پیوند به آن، چهار تن را نیز بازداشت نموده است.
به گزارش پژواک، سمونمل حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قوماندانی امنیۀ ننگرهار، دیروز (۱۷دلو) گفت که پولیس، در جریان تلاشى در منطقۀ دو سرکه از مربوطات ولسوالی سرخ رود، ۳۶۰ کیلوگرام چرس را به دست آورده است.
وی افزود که این مواد، به شکل بسیار ماهرانه در یک موتر نوع کاستر جاسازی شده بود و از کابل به شهرک تورخم ننگرهار انتقال داده می شد.
بر اساس معلومات مشرقیوال، در پیوند به این مواد، سه فرد نیز بازداشت شده اند.
وی همچنان گفت که پولیس درعین حال، در جریان تلاشى، ۴۴ کیلوگرام چرس  را از یک موتر نوع فیلدر، در منطقۀ درونتۀ ولسوالی سرخ رود نیز کشف و به دست آورده و در پیوند به این موضوع، یک فرد را نیز بازداشت کرده است. وی افزود که دوسیه های افراد بازداشت شده، به هدف بررسی ها به سارنوالى محول گرديده است.