صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

108 پروژه انکشافی به همکاری هند در افغانستان تطبیق می‌شود

108 پروژه انکشافی به همکاری هند در افغانستان تطبیق می‌شود

ریاست اجرائیه اعلام کرده است که قرارداد 108 پروژه انکشافی به ارزش 31 میلیون دالر آمریکایی امضا شده است.
دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه دیروز، سه شنبه 17 دلو، با نشر یک خبرنامه مطبوعاتی نوشت که این پروژهها به همکاری مالی کشور هند در 31 ولایت کشور تطبیق میشود.
 این پروژه‌‎ها در بخشهای زیربنا، معارف، تحصیلات عالی و حکومت داری است و قرارداد آنها دیروز در قصر سپیدار بین 14 اداره دولتی و سفارت هند در کابل امضا شد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در مراسم امضای قرارداد این پروژهها گفت که این پروژهها مطابق اولویت و نیازمندی مردم درنظر گرفته شده و تأثیر مستقیم در زندگی روزمره آنان میگذارد.
رئیس اجراییه کشور تأکید کرد که در گذشته به دلیل تاخیر و کندی در کار، بودجه پروژههای منظورشده مسترد میگردید. اما پس از این تلاش میشود که در کار پروژهها تاخیری ایجاد نشود و با هماهنگی بیشتر و کار به موقع از این فرصتها استفاده درست شود و برنامههای اداری نیز تسریع گردد.
او به وزارتهای مربوطه گفت که کمترین تعلل در کار پروژههای کوچک توسعهیی قابل پذیرش نیست؛ زیرا مردم افغانستان به این پروژهها ضرورت مبرم دارند.
آقای عبدالله از کمکهای هند به افغانستان تشکر کرد و گفت که این پروژهها، نشان دهنده تحکیم و گسترش روابط دو کشور و دوستی واقعی دو ملت است.
منپیرت وهورا سفیر هند در کابل نیز گفت که افغانستان یک دوست قابل اعتماد و استراتژیک هند است و دهلی نو در راستای تامین ثبات، بازسازی و توسعه اقتصادی در افغانستان متعهد میباشد.
آقای وهورا با ابراز خرسندی از تطبیق پروژه‌‌های کوچک انکشافی در سال گذشته افزود که اکثریت پروژههای سال ۹۶ تکمیل و در اختیار مردم افغانستان قرار گرفته است.
هند و افغانستان در سالهای اخیر روابط سیاسی و اقتصادی خود را گسترش داده و آن کشور در بخشهای مختلف با افغانستان همکاری میکند. ایجاد خط هوایی و یژه بین افغانستان وهند و همکاری تجاری از طریق بندر چابهار ایران، از نمونههای بازر همکاری دو کشور است.