صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفت مـقام عـالی رتبه وزارت دفاع در ارتباط به حمله برفرقه 111 برکنار شدند

هفت مـقام عـالی رتبه  وزارت دفاع در ارتباط به حمله برفرقه 111 برکنار شدند

ریاست جمهوری اعلام کرده که در پیوند به حمله بر فرقه 111 در کابل، هفت مقام ارشد وزارت دفاع به شمول دو جنرال، از سمت شان برکنار و به سارنوالی معرفی شده است.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دیروز، سه شنبه 17 دلو، در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که رئیس جمهور غنی بعد از بررسی گزارش هیات تحقیق در مورد این حادثه، این مقامها را برکنار کرد. روز نهم ماه دلو، پنج مهاجم بر فرقه 111 در نزدیکی اکادمی نظامی مارشال فهیم حمله کردند. این حمله بیش از پنج ساعت دوام کرد و دو مهاجم مواد انفجاری همراه خود را منفجر کردند، دو نفر دیگر را نیروهای امنیتی کشتند و یک نفر آنها نیز دستگیر شد.
وزارت دفاع ملی اعلام کرد که در این حمله 11 نفر از نیروهای اردوی ملی کشته و 16 نفر دیگر زخمی شده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
این حمله دقیقا دو روز بعد از حمله مرگبار گروه طالبان در چهار راهی صدارت، رخ داد. در پی این حملات انتقادات تندی از مسئولین امنیتی مطرح شد و رئیس جمهور در جلسه سرقومندانی اعلی قوای مسلح دستور داد که یک هیئت تشکیل شود و حمله بر فرقه 111 کابل را بررسی کند.
اکنون که نزدیک به ده روز از وقوع این حمله میگذرد، هیات تحقیق گزارش خود را به ریاست جمهوری ارائه کرده و رئیس جمهور نیز هفت مقام ارشد وزارت دفاع را که شامل دو جنرال میشود از وظایف شان سبک دوش و به سارنوالی معرفی کرده است.
روز دوشنبه نیز رئیس جمهور به منظور آوردن اصلاحات در وزارت دفاع ملی، حکم تقاعد 164 جنرال را امضا کرد.