صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا در بخش اسـتخراج معادن با افغانستان همکاری می‌کند

آمریکا در بخش اسـتخراج معادن با افغانستان همکاری می‌کند

سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل آمادگیاش را برای همکاری و پشتیبانی از استخراج معادن کشور اعلام کرد.
جان بس، سفیر ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 18 دلو در یک سیمینار در کابل گفت که امروز اینجا جمع شدهایم تا راههای توسعه سکتور معادن را پیدا کنیم تا از این طریق دولت به مفاد برسد.
آقای بس افزود که ما میخواهیم منابع معدنی افغانستان استخراج شود؛ او ادامه داد، هر چند رسیدن به این هدف به دلیل منافع ذیدخل آسان نیست اما تلاش می شود که به هدف برسیم.
سفیر ایالات متحده در قسمتی دیگر از سخنانش به افکار عمومی جهان در مورد افغانستان اشاره کرد و گفت که وقتی نامی از افغانستان برده میشود همه نکات منفی را فکر میکنند، اکنون زمان آن رسیده که زیبایی های افغانستان را برجسته کنیم تا مردم به قالین و صنعت افغانستان فکر کنند.
دولت پیش از این اعلام کرده بود که 1400 معدن را در نقاط مختلف کشور شناسایی کرده که با استخراج آن میتواند حدود 50 درصد درآمد کشور را تامین کند. اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته و برخی از قراردادها به حالت تعلیق در آمدهاست.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم که در این سمینار حضور داشت، در مورد تعلیق قراردادها گفت که اکثر قراردادها مشکل تخنیکی و فنی داشت.
خانم نهان اضافه کرد، برخی دیگر نیز به دلیل بدهکار بودن، قراردادشان به حالت تعلیق در آمده است. او در مورد تعداد شرکتها و مقدار بدهکاری شان چیزی نگفت اما افزود که اکنون در حال مطالعه قراردادها هستیم تا مشخص شود که قراردادها باید تطبیق شود یا اینکه لغو.
سرپرست وزارت معادن همچنین گفت که مسئله فساد نیز باعث شده است که برخی از قراردادها به حالت تعلیق درآید. او تاکید کرد که برای آوردن یک تحول، نیاز به اراده سیاسی داریم.
نرگس نهان در قسمتی دیگر از سخنان خود خاطرنشان کرد که در وزارت ظرفیت کافی وجود ندارد و برای رسیدن به توانایی کافی بین 150 تا 200 جوان را استخدام کردهایم تا وضعیت بهبود یابد. او گفت دستاوردهای 9 ماه گذشته نیز ثمره دست این افراد است.
خانم نهان همچنان با ابراز خوشی از عواید وزارت گفت که در سال 2016 میلادی مقدار عواید وزارت 900 میلیون افغانی بود اما در سال 2017 این رقم به 2.2 میلیارد افغانی رسید.
وزارت معادن در سال 2014 میلادی پیش بینی کرده بود که تا سال ۲۰۱۶ درآمد کشور از محل استخراج معادن، به یک و نیم میلیارد دالر خواهد رسید. اما به دلیل فساد، لغو قراردادها و مشکل فنی تاکنون استخراج به طور وسیع صورت نگرفته است.
شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان که در سمینار حضور داشت به خبرنگاران گفت که سکتور خصوصی در حال حاضر حدود 1 تا 1.5 میلیارد دالر در کشور سرمایه گذاری کرده است.
آقای کمینزاده افزود که سکتور خصوصی از نظر مالی و فنی به مقدار کافی رشد کرده است و اکنون نیاز "مبرم" به همکاری برای استخراج دارد.
وزارت معادن اما میگوید که تا زمانی که شرکتها حسابهای شان را تصفیه نکنند و مشکل فنی قرارداد رفع نشود، امکان استخراج وجود ندارد.
حاج محمد ولی، سرمایه گذار در بخش معدن نیز به خبرنگاران گفت که معدن کاران در قسمت استخراج و پروسس نیاز به زمین، برق و سرک دارند؛ دولت باید در این زمینه همکاری کند.
او گفت، وعدههایی که پیش از این دولت به سکتور خصوصی داده بود، تاکنون اجرایی نشده است.
پیش بینیهایی که دولت انجام داده، نشان میدهد که اگر استخراج معادن شروع شود، حدود 500 هزار شغل جدید را ایجاد میکند که برای کاهش نرخ بیکاری بسیار مفید است.