صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

617 زندانی از ایران به افغانستان منتقل شده است

617 زندانی از ایران به افغانستان منتقل شده است

رئیس جمهور غنی اعلام کرده که بر اساس توافقنامه تبادل زندانیان میان ایران و افغانستان، 617 زندانی افغان از ایران به افغانستان منتقل شده است.
آقای غنی دیروز، چهارشنبه 18 دلو، در صفحه رسمی تویتر خود نوشت که این زندانیان باقی مراحل قضایی خود را بر اساس قوانین افغانستان، سپری خواهند کرد.
او افزوده که هنوز 5124 زندانی افغان در زندانهای ایران بسر میبرند و بر اساس توافقنامه، تمام آنها، در مراحل مختلف، به افغانستان منتقل خواهند شد.
افغانستان و ایران توافقنامه تبادیل زندانیان را در سال 1385 خورشیدی امضا کردند که بر اساس آن، زندانیان دو کشور برای سپری کردن مدت حبس باقی مانده، به کشورهای خودشان منتقل می‌‎شوند.
اولین بار، چهار سال پیش 16 زندانی افغان از ایران به افغانستان منتقل شدند. در آن زمان، افغانستان نیز 14 شهروند ایرانی زندانی در افغانستان را، به دولت ایران تحویل داد.
بسیاری از شهروندان افغان زندانی در ایران، به جرایم مربوط به مواد مخدر، زندانی شدهاند. قاچاق مواد مخدر بین افغانستان و ایران بیشتر توسط قاچاقبران انسان انجام میشوند و آنها از کسانی که برای کارگری به ایران میروند، جهت انتقال مواد مخدر سوء استفاده میکنند.
شمار زیادی از شهروندان کشور که در ایران زندانی هستند، از عدم دسترسی به وکیل مدافع و بررسی عادلانه پروندههای شان شکایت دارند.
آنها میگویند در صورتی که به افغانستان منتقل شوند، بر اساس قوانین کشور از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار خواهند شد و انتظار دارند که پروندههای شان بصورت عادلانه و منصفانه بررسی شود.
زندانیانی که تاکنون به افغانستان منتقل شدهاند، در شهرهای تهران، البرز، خران شمالی، خراسان رضوی و یزد ایران، زندانی بودهاند.