صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمران حوزه‌های پولیس کابل از طریق رقابت آزاد تعیین می‌شوند

آمران حوزه‌های پولیس کابل از طریق رقابت آزاد  تعیین می‌شوند

وزارت امور داخله کشور اعلام کرده که آمران حوزههای پولیس شهر کابل از طریق رقابت ازاد تعیین میشوند. این وزارت روز چهارشنبه 18 دلو برای  تعیین آمران حوزههای هجدهگانه شهر کابل امتحان رقابتی برگزار کرد. در این امتحان تنها یک زن شرکت کرده بود.
ويس احمد برمك وزير امور داخله در جريان امتحان رقابتي به اشتراك كنندگان گفت که این امتحان فرصت را به طور مساوی برای افسران پولیس مهیا میکند.
آقای برمک همچنین افزود، سابقه کاری آمران حوزههای پولیس کابل نیز بررسی خواهد شد تا مشخص شود تا چه مقدار موفق بودهاند.
وزیر امور داخله تاکید کرد که در پروسه امتحان رقابتي ميان منسوبان پوليس، كه با حضور كميسيون بلند رتبه برگزار شده، هيچ نوع تخطي وجود ندارد، اگر اندكي تخطی در امتحان ديده شود، امتحان لغو ميشود."
او همچنین اضافه کرد، اصلاحات كدري در تمام ادارات وزارت امور داخله در مركز و ولايات كشور روي دست است و به تدريج عملي ميشود.
وزارت امور داخله، هدف از برگزاری امتحان را آوردن اصلاحات و گماشتن افراد حرفهای عنوان کرده است.
کاربران شبکههای اجتماعی نیز بعد سپری شدن امتحان، از این اقدام وزارت امور داخله استقبال و ابراز امیدواری کردهاند که از این پس به تمامی پستهای کلیدی این گونه انتخاب شود تا افراد بیواسطه نیز به پستهای بالا برسند.
این اولین باری است که وزارت امور داخله آمران حوزههای پولیس را براساس امتحان رقابتی انتخاب میکند؛ پیش از این آمران حوزهها توسط افراد بانفوذ به وزارت داخله معرفی میشدند. اتهامهایی نیز وجود داشت که آمران منسوب شده باید ماهانه مقداری پول به حامیان شان بپردازند که این امر باعث شده بود، فساد گستردهای در سطح شهر کابل صورت بگیرد.
وزارت امور داخله یک هفته پیش اعلام کرده بود که به هدف ایجاد سیستم کدری منظم ، شایسته و اصلاحات بنیادی در ادارات وزارت امور داخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف، بستهای آمران حوزههای امنیتی شهر کابل و قوماندانی زون 101 آسمایی به رقابت گذشته میشود.