صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

يک محمولۀ بزرگ مهمات گروه داعش درغور کشف گرديد

يک محمولۀ بزرگ مهمات گروه داعش درغور کشف گرديد

منابع محلى در ولايت غور مى گويند که نيروهاى امنيت ملى اين ولايت، يک محمولۀ بزرگ مهمات گروه داعش را، از مربوطات ولسوالى لعل و سرجنگل کشف و ضبط نموده اند.
فريد افغانيار ولسوال لعل و سرجنگل ولايت غور، به آژانس خبری پژواک گفته که روز شنبه، نيروهای امنيت ملی اين ولسوالی، يک محموله بزرگ مهمات و مواد انفجاری گروه داعش را در نزديکی ولسوالی لعل و سرجنگل کشف کرده اند.
به گفته وی، اين محموله مهمات و مواد انفجاری، مربوط به قاری رحمتالله از قوماندانان گروه داعش بوده و به  قصد انجام حملات انفجارى و انتحاری جابجا گرديده بود. وی افزود که در اين محموله؛ مقدار زيادی مواد انفجاری، هاوان، راکت، راکتانداز، مرمی ميزائيل، چند ميل تفنگچه، دهشکه، و چند حلقه ماين موجود بود که به دست امنيت ملی افتاده است. قابل ذکر است که اکنون؛ اقتاش در ولسوالی خان آباد، کلباد در ولسوالی امام صاحب، و گل تپه در مربوطات شهر کندز مو قعیت دارد.