صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: بیش از 10 هزار غیرنظامی در سال 2017 در افغانستان کشته و زخمی شدند

سازمان ملل:  بیش از 10 هزار غیرنظامی در سال 2017 در افغانستان کشته و زخمی شدند

سازمان ملل متحد اعلام کرده که در سال 2017 میلادی بیش از 10 هزار غیرنظامی در افغانستان و کشته و زخمی شدهاند.دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان( یوناما) و اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش سالانه خود در مورد تلفات غیرنظامیان در افغانستان را، روز پنجشنبه 26 دلو، منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، مجموع تلفات غیرنظامیان در سال 2017 میلادی 10453 نفر ثبت شده است که شامل 3438 کشته و 7015 زخمی میشود.  سازمان ملل افزوده، با جود اینکه آمار تلفات سال 2017 میلادی کاهش 9 فیصدی را در تلفات غیرنظامیان نسبت به سال 2016 نشان میدهد، اما تلفات غیرنظامیان بر اثر حملات انتحاری و مواد انفجاری جاسازی شده، 17 درصد افزایش یافته است.
یوناما گفته است که از زمان آغاز ثبت تلفات غیرنظامیان در افغانستان در سال 2009 میلادی، در سال 2017 میلادی بلندترین رقم تلفات غیرنظامیان را بر اثر حملات پیچیده و انتحاری ثبت کرده است.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و اداره حقوق بشر سازمان ملل گفته است که مخالفان مسلح دولت افغانستان مسئول 65 درصد از تلفات غیرنظامیان هستند؛ 42 درصد گروه طالبان، 10 درصد گروه داعش و 13 درصد هم به جناحهای نامشخص و سایر عناصر ضد دولت نسبت داده شده است.
نیروهای امنیتی مسئول 16 درصد از تلفات غیرنظامیان، نیروهای بینالمللی مسئول 2 درصد، نیروهای مسلح طرفدار دولت مسئول 1درصد و نیروهای نامشخص طرفدار دولت هم مسئول 1 درصد دیگر از تلفات غیرنظامیان در سال 2017 میلادی دانسته شده است.
بر اساس گزارش یوناما، زنان و اطفال در درگیریهای مسلحانه در افغانستان همچنان آسیب پذیر باقیماندهاند و در سال 2017 میلادی 359 زن کشته شده است که 5 درصد افزایش را نسبت به سال 2016 نشان میدهد. 865 زن دیگر نیز در حملات انتحاری و درگیریهای مسلحانه زخمی شده است.
یوناما گفته است که تلفات اطفال در سال 2017 نسبت به سال قبل آن، 10 درصد کاهش یافته است. در سال 2017 میلادی  861 کودک کشته و 2318 کودک دیگر زخمی شده است.
بر اساس گزارش یوناما، چهل درصد این تلفات ناشی از حملات انتحاری و مواد انفجاری جاسازی شده و ۳۳ درصد ناشی از جنگهای زمینی بودند. قتلهای هدفمند، عملیات هوایی و مواد منفجره باقی مانده از جنگ به ترتیب عوامل بعدی این تلفات بودند.
در این گزارش حمله خونین ۳۱ ماه می سال 2017 در چهارراهی زنبق کابل، توسط یک موتر بمبگذاری شده با دو هزار کیلوگرم مواد انفجاری، خونینترین رویداد از سال ۲۰۰۹ به این سو خوانده شده که ۹۲ کشته و ۴۹۱ زخمی به جا گذاشته است.
تادامیچی یاماموتو فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که از ادامه حملات انتحاری و افزایش تلفات غیرنظامیان نگران است. آقای یاماموتو افزود که یگانه راه برای پایان جنگ در افغانستان صلح است و برای رسیدن به این نتیجه نخست باید طرفین درگیر از هدف قراردادن غیرنظامیان جلوگیری کنند.