صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مودی بندر چاربهار را دروازه طلایی به افغانستان خواند

مودی بندر چاربهار را دروازه طلایی به افغانستان خواند

نارندرا مودی، نخست وزیر هند بندر چابهار را به عنوان یک دروازه طلایی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه دانست و اعلام نمود که افغانستان تا کمتر از دو سال دیگر به آب های جهانی وصل میشود. به گزارش آریانانیوز، آقای مودی گفت: “ایران  برای هجده ماه، بخش بندر چابهار را در اختیار ما قرار داده اند تا افغانستان را که چهار طرف اش با خشکه محاط است از طریق این بندر به آب های جهانی وصل کنیم.”
هند و ایران با سرمایه گذاری بیشتر در کنار وصل نمودن آسیایی مرکزی با آسیایی جنوبی در پی وصل این بندر به بازار های بین المللی نیز هستند. برای رسیدن به این هدف، شبکه 7200 کیلومتری را ایجاد کرده اند تا بازرگانان ایران، هند، افغانستان، روسیه، آسیایی مرکزی و اروپا با هم پیوست شوند.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران نیز بیان کرد: “سرمایه گذاری هند باعث تسریع در ساخت خط آهن چابهار به زاهدان و توسعه بندر چابهار میشود. بندر چابهار برای افغانستان بزرگترین بدیل به جای بندر کراچی به شمار می رود.”
تا اکنون در این بندر نزدیک به 200 بازرگان افغان سرمایه گذاری کرده اند. این بندر با داشتن ظرفیت بلند، حمل و نقل یکی از حوزه های مهم بازرگانی و ترانزیتی در منطقه است.