صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشاور امنیت ملی رئیس جمهور به عربستان سعودی رفت

مشاور امنیت ملی رئیس جمهور به عربستان سعودی رفت

محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور به دعوت شهزاده محمد بن سلمان آل سعود، به عربستانی سعودی رفته است. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی کشور، آقای اتمر دیروز، یکشنبه 29 دلو، به عربستان رفته و با مقامات عربستان سعودی، درباره موضوعات مختلف گفتگو خواهد کرد.
قادر شاه، سخنگوی شورای امنیت ملی به روزنامه« افغانستانما» گفت که آقای اتمر در این سفر با مقامات عربستان سعودی درباره همکاریهای امنیتی، مبارزه با تروریزم و اجماع منطقهای در راستای مبارزه با تروریزم، گفتگو خواهد کرد.  او افزود، حکومت افغانستان و عربستان همچنین تلاش میکنند که همکاریهای دو جانبه اقتصادی را افزایش دهند و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در این زمینه نیز با مقامات عربستان سعودی بحث خواهد کرد. حکومت افغانستان تلاش دارد که اجماع منطقهای برای مبارزه با تروریزم بوجود آید تا زمینه صلح در افغانستان فراهم گردد و گروههای تروریستی مجبور به پذیرش گفتگو و پیوستن به پروسه صلح گردند.  تلاشها برای ایجاد چنین اجماع، از آغاز کار حکومت وحدت ملی شروع شده و مقامات سیاسی و امنیتی کشور به کشورهای منطقه سفر کردهاند و در این مورد با مقامات آن کشورها گفتگو کردهاند.
اکنون حکومت در تلاش هست تا چنین اجماعی در بین کشورهای اسلامی نیز بوجود آید و کشورهای اسلامی و بخصوص کشورهای عربی، در راستای مبارزه با تروریزم با دولت افغانستان همکاری کنند و بر کشورهای حامی تروریزم نیز فشار بیشتر وارد کنند.
منابعی معتبر حکومتی به روزنامه« افغانستانما» گفتند که حکومت افغانستان توانسته اجماع منطقهای را با شریک کردن اطلاعات در مورد گروه ‎‌های تروریستی و فعالیتهای آنها، بدست آورد و اکنون تلاش دارد تا کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی، وارد مرحله"اقدام مشترک" علیه تروریزم شوند. مقامات حکومت میگویند که برای آوردن صلح در افغانستان و پایان دادن به جنگ، باید کشورهای منطقه و جامعه جهانی بر حامیان گروههای تروریستی فشار وارد کنند تا دست از حمایت گروههای تروریستی بردارند و همچنین باید منابع مالی گروههای تروریستی قطع گردد.