صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت امور داخله استراتژی چهار ساله خود را اعلام کرد

وزارت امور داخله استراتژی چهار ساله خود را اعلام کرد

افغانستانما: وزارت امور داخله استراتژی چهار ساله خود را برای انجام اصلاحات در صفوف نیروهای پولیس و تامین امنیت شهرهای کشور، اعلام کرد.
این استراتژی دیروز، یکشنبه 29 دلو، با حضور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور و شماری از  سفیران و مقامات کشورهای کمک کننده، اعلام شد.
ویس احمد برمک، وزیر امور داخله گفت که عملی شدن این استراتژی بسیاری از مشکلات امنیتی شهرهای کشور حل خواهد شد و اصلاحات در پولیس نیز بوجود خواهد آمد.
آقای برمک در این برنامه افزود که: «برنامه راهبردی برای چهار سال آینده طوری عیار شده که خواست های مردم انعکاس پیدا می کند و روند ریفورم و اصلاحات به شکل بهتر ایجاد و رهبری خواهد شد و محور اساسی آن انکشاف پولیس و اصلاح پولیس است و نیز عرضه خدمات برای مسایل امنیت کشور نیز در اولویت این راهبرد قرار دارد.»
به گفته او، مبارزه با فساد اداری، آموزش بهتر پولیس، آوردن اصلاحات در وزارت امور داخله و ایجاد یک کار شیوۀ مؤثر در این وزارت، از اولویت های این برنامۀ چهار ساله هستند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در این برنامه گفت که نیروهای پولیس در شرایط کنونی مسئولیتهای مهم را به عهده دارند و نیاز است که پولیس ملی، غیرسیاسی شود.
رئیس اجرائیه افزود: «تعهد حکومت در تأمین شفافیت و اصلاحات در کشور وجود دارد و پولیس باید غیر سیاسی باشد تا در روند های ملی به ویژه انتخابات بی طرف باشند و در تامین امنیت انتخابات تلاش نمایند.»
نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان در این نشست حمایت خود را از استراتژی چهار ساله وزارت امور داخله اعلام کردند و بر مبارزه جدی با فساد در این اداره، تاکید کردند.
فرانسوا ریفیست، سفیر فرانسه در کابل گفت: «ما یک جا کار می کنیم که اصلاحات بیشتر در وزارت امور داخله به میان آید. این برنامه، نشان دهندۀ مبارزه در برابر فساد اداری، دادن نقش بیشتر به زنان افغانستان در پولیس و تقویت پولیس است - نیروهایی که به شمول زنان و مردان در خظ نخست مبارزه با هراس افگنی ایستاده اند.»
ریچارد ریلی، معاون سفیر آمریکا در کابل ضمن اعلام حمایت ازاستراتژی چهارساله وزارت داخله بر مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: «همان گونه که می دانیم فساد اداری سبب کاهش توانایی ها در کار مبارزه با دشمنان افغانستان شده است. از این رو مبارزه با فساد اداری در تمامی نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک نیاز جدی است.»
تطبیق استراتژی چهار ساله وزارت امور داخله، نخست از ولایتهای کابل و هرات آغاز خواهد شد و سپس در تمام ولایتهای کشور تطبیق میشود. در این استراتژی، بر ماموریت غیر جنگی پولیس تاکید شده است و گفته شده که پولیس باید بر تامین حاکمیت قانون و تامین امنیت شهرها، تمرکز بیشتر کند.