صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاکنون بیش از ۲۰۰ تن برای گرفتن تذکره الکترونیکی ثبت نام کرده اند

تاکنون بیش از ۲۰۰ تن برای گرفتن تذکره الکترونیکی ثبت نام کرده اند

همزمان با مخالفت ‏های شماری از جریان های سیاسی و چهره های حکومتی، روند ثبت نام برای اخذ تذکره الکترونیکی به گونۀ عادی در ارگ ریاست جمهوری جریان دارد.
ادارۀ ثبت احوال نفوس می گوید که تاکنون بیش از ۲۰۰ تن به شمول رییس جمهور، برای گرفتن تذکره الکترونیکی «بایومتریک» شده اند و این روند بربنیاد فرمان رییس جمهور، ادامه خواهد یافت. به گزارش طلوع نیوز، روح الله احمدزی، سخن گوی این اداره گفت: «به اساس قانون نافذه و قانون جدید، ما به عنوان ادارۀ اجرائیوی و به هدایت رییس جمهور، این روند را رسمأ آغاز کردیم و اگر تغییراتی در قانون صورت بگیرد به اساس آن، تغییرات ما آماده گی خود را می گیریم و طبیعی است که هر تغییری اگر صورت می گیرد، پروسه را خدشه دار می سازد.»  اما، بیرون از ارگ، مخالفت ها با این روند همچنان پابرجاست و تشدید نیز شده اند.
شورای ائتلاف برای نجات افغانستان، دیروز در واکنش به آغاز کار برای توزیع تذکره الکترونیکی بربنیاد فرمان رییس جمهور نشستی اعتراضی برگزار کرد و خواهان توزیع تذکره الکترونیکی بربنیاد قانون توشیح شدۀ سال ۱۳۹۳شد.
اعضای این ائتلاف، تأکید می ورزند که اقدام کنونی ریاست جمهوری، بحران آفرین است و در نفس خود تلاشی است برای رویارویی اقوام در کشور. حزب جمعیت اسلامی، حزب جنبش ملی اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، از اعضای برجستۀ ایتلاف نجات برای افغانستان هستند.
محی الدین مهدی، عضو جمعیت اسلامی در این باره گفت: «تا زمانی که این مسایل حل نشده باشد و یک اجماع ملی و توافق همگانی در این خصوص به میان نیاید، وحدت ملی را نباید بیش از این خدشه دار نمود و زمینه تقابل و رویارویی اقوام را به بار آورد.»
بشیراحمد ته ینج، عضو جنبش ملی اسلامی نیز افزود: «یقیناً جریان های سیاسی در مورد سرنوشت افغانستان و مردم کشور با راهکارهای مشخص قانونی بی تفاوت نخواهند ماند.»
این در حالی است که عبدالله عبدالله، رییس اجراییه و محمد محقق معاون او، همچنان با این روند مخالفت کردند و آن را تلاشی برای تحمیل یک هویت بر هویت های دیگر در کشور خواندند. اکنون، مجیب رحیمی، سخن گوی ریاست اجراییه اما می گوید که گفت وگوها در این باره با ارگ ریاست جمهوری ادامه دارند: «تا هنوز توزیع عملأ آغاز نشده تعدادی رفته اند و ثبت نام کردند مذاکرات در این راستا ادامه دارد امیدوار هستیم که به یک نتیجه برسیم. اگر احیاناً این روند متوقف نشود و عده یی یک جانبه در این باره تصمیم گرفتند، بعد از آن ریاست اجراییه موضع گیری خود را اعلام می کند.»
مخالفت ها با روند توزیع تذکره الکترونیکی بربنیاد فرمان رییس جمهور، پس از آن تشدید شد که ارگ ریاست جمهوری شش روز پیش، کارهای نخستین برای توزیع این شناس نامه ها را در ارگ آغاز کرد.