صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمایت از سرمایه گذاری در کشور؛ سرمایه گذاران خارجی ویزای هنگام ورود دریافت می‌کنند

 حمایت از سرمایه گذاری در کشور؛  سرمایه گذاران خارجی ویزای هنگام ورود دریافت می‌کنند

حکومت برای حمایت از سرمایه گذاری در کشور، به شهروندان خارجی که میخواهند در افغانستان سرمایهگذاری کنند، ویزای هنگام ورود به افغانستان را میدهد.
این برنامه دیروز، دوشنبه 30 دلو، با برگزاری مراسمی در میدان هوایی بینالمللی کابل، آغاز شد و"برید دالتن" شهروند آمریکایی، اولین کسی بود که این نوع ویزا را دریافت کرد.
سمیر رسا، مسئول ارتباطات عامه مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری در مراسم آغاز این برنامه گفت که این برنامه به هدف جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور راه اندازی شده است.
او افزود که پیش از این، سرمایهگذاران مکلف بودند که روزها و حتی هفتهها، برای دریافت ویزا در سفارتهای کشور منتظر بمانند.
به گفته آقای رسا، کسانی که خواستار دریافت این نوع ویزا هستند، باید هنگام ورود به افغانستان گزارش حساب بانکی تا سقف 100 هزار دالر را با خود داشته باشند. همچنین سرمایهگذاران خارجی باید جواز تجارت، سندی را که نشان بدهد آنها مرتکب جرم نشدهاند و فورم ویزا و عکس را نیز باید هنگام ورود به افغانستان همراه خود داشته باشند. ویزای این سرمایهگذاران به زودی سه ساله خواهد شد.
مقامات وزارت تجارت و صنایع کشور میگویند که فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاران خارجی در افغانستان وجود دارد، اما در چند سال گذشته، سرمایه گذاری خارجی در افغانستان کاهش چشمگیر داشته است.
فیروز خان مسجدی، معاون وزارت تجارت و صنایع در مراسم دیروز گفت که این برنامه باعث خواهد شد که توجه سرمایهگذاران خارجی به افغانستان بیشتر جلب شود.
عتیقالله نصرت، رئیس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع نیز گفت که میزان سرمایهگذاری در افغانستان در چند سال گذشته بسیار کم شده است. او افزود که با ایجاد سهولتهای بیشتر میتوان میزان سرمایهگذاری را افزایش داد.
افزایش ناامنی در کشور و عدم دسترسی سرمایهگذاران به امکاناتی همانند برق، زمین و قرضه، از عوامل کاهش میزان سرمایه گذاری در کشور گفته شده است.
اما حکومت تلاش دارد با فراهم سازی سهولتهای بیشتر برای سرمایه گذاری در افغانستان، توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جلب کنند تا روند سرمایه گذاری در کشور رونق گیرد.
در سالهای اخیر حکومت برای رشد اقتصاد کشور و جلب توجه سرمایه گذاران، برنامههای متعددی را راه اندازی کرده و از کشورهای کمک کننده و جامعه جهانی نیز خواسته است که از سرمایه گذاری در افغانستان حمایت کنند. مقامات حکومت در مورد نگرانیهای امنیتی سرمایه گذاران گفتهاند که آنها متعهد به تامین امنیت سرمایهگذاران در کشور هستند و در این زمینه از هیچگونه همکاری دریغ نخواهند کرد.