صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل متحد ۱۵۰ میلیون دالر برای بهبود وضعیت افغانستان کمک کرد

سازمان ملل متحد ۱۵۰ میلیون دالر برای بهبود وضعیت افغانستان کمک کرد

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ۱۵۰ میلیون دالر را به افغانستان اختصاص داد؛ تا در یک برنامۀ ۱۰ ساله، در عرصه های مختلف به مصرف برسد.
توافقنامه این کمک مالی، دیروز میان مصطفی مستور وزیر اقتصاد و اندیانا بانجی نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA ) ( در کابل به امضاء رسید.
به گزارش پژواک، مصطفی مستور گفت: "این توافقنامه روی عرضه خدمات صحی، کاهش خشونت های جنسیتی، ظرفیت سازی جوانان، تحلیل نفوس و دیموگرامی(جمعیت شناسی) تمرکز دارد."
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد که این خدمات، بیشتر در مناطق دوردست و آسیب پذیر کشور انجام می شود.
مستور گفت که کمک های تخنیکی و مالی صندوق جمعیت سازمان ملل، مطابق به اولویت ها و برنامه های دولت افغانستان، صورت می گیرد.بانت اندیانا بانجی ( Bannet Ndyanabangi ) نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در افغانستان، ضمن با اهمیت خواندن امضاى این توافقنامه گفت: "تاکید ما بر این است که از مرگ و میر مادران و بیماری ها جلوگیری و سطح زندگی مردم بهتر شود".
وی خاطر نشان کرد که همکاری های این صندوق جمعیت ملل متحد، با دولت افغانستان ادامه می یابد.
بانجی افزود که این نهاد، تنها در سال جاری میلادی( ۲۰۱۸ ) ۱۳ میلیون دالر را برای جلوگیری از مرگ و میر مادران و بیماری های نسایی- ولادی هزینه کرده است.
فرخنده زهرا نادری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور سازمان ملل متحد گفت که این سازمان، باید نظر به نیازمندی های مردم افغانستان، خدمات خود را عرضه کند.
به گفته وی، کارکرد سازمان ملل متحد، بر مبنای نیازمندی های مردم افغانستان، سبب می شود تا مردم کشور، شاهد توسعه و نتایج مثبت آن، در زندگی خود باشند.