صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقام های پاکستان: درج نام پاکستان در ليست حمايت کنندگان مالى تروريزم به تاخير افتاد

 مقام های پاکستان: درج نام پاکستان در ليست حمايت کنندگان مالى تروريزم به تاخير افتاد

وزارت امور خارجۀ پاکستان گفته است که درج نام پاکستان در لیست نظارت از کشورهاى حاميان مالى تروريست ها از سوى ادارۀ ديده بان منابع مالى در فرانسه، براى سه ماه به تعويق افتاده است.
به گزارش پژواک، آمريکا قبل از اين گفته بود که به نشست اين ارگان در فرانسه پيشنهاد مى کند که پاکستان در ليست يادشده، شامل گردد. اين نشست شش روزه، روز يکشنبه در پاريس پايتخت فرانسه آغاز شده و قرار است که روز جمعه خاتمه يابد. خواجه آصف وزير امور خارجۀ پاکستان، سه شنبه شب در تويتر خود نوشته کرده که تلاش هاى آنها به هدف رسيده و پيشنهاد امريکا در نشست فرانسه ناکام شد .  او افزود که مطرح شدن اين موضوع در نشست پاريس، براى سه ماه به تعويق انداخته شده است. موصوف، در اين مورد از کشورهاى حامى و دوست پاکستان تشکر نموده است.
گزارش ها حاکى است که در اين نشست، فيصله به عمل آمده که اسناد بيشتر در مورد پاکستان جمع آورى شود. قبل از اين وزارت امور خارجۀ آمريکا گفته بود که پاکستان، بعضى اشتباهات در مبارزه با تروريزم انجام داده؛ از همين رو بايد تحت نظارت گرفته شود.
هيدر نوئرت سخنگوى وزارت خارجۀ آمريکا، طى يک نشست خبرى در واشنگتن، در مورد اين ادعاى پاکستان گفت که تاکنون فيصلۀ نهايى صادر نشده است. او افزود که نشست فرانسه، روز پنجشنبه به پايان مى رسد و فيصلۀ آخر نيز در اين روز اعلام مي شود. موصوف در مورد ادعاى پاکستان که گويا اين کار به تعويق افتاده است، ابراز بى خبرى نمود.
مفتاح اسماعيل مشاور اقتصادى صدر اعظم پاکستان که در نشست پاريس، از کشور خود نمايندگى مى کند، موقف خود را ابراز داشته است.
گفته ميشود که موضوع شموليت پاکستان در ليست نظارت حاميان مالى تروريزم در اين نشست، از سوى آمريکا و با حمايت بريتانيا مطرح شده است. وزارت خارجۀ پاکستان گفته است که سعودى، ترکيه و چين براى حمايت از اين نشست راى داده اند.
شمارى از آگاهان امور مى گويند که اگر پاکستان در ليست کشورهاى حامى مالى تروريزم شامل گردد، اين کشور با مشکلات بزرگ اقتصادى مواجه خواهد شد.
با اين فيصله، پاکستان از بانک هاى جهانى اخراج ميشود، علاوه بر آن اعتماد پولى را از دست مى دهد و سرمايه گذاران خارجى، سرمايه هاى خود را از پاکستان خارج مى کنند.