صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: مردم به زورمندان اجازه بحران آفرینی نمی‌دهند

 رئیس جمهور: مردم به زورمندان اجازه بحران آفرینی نمی‌دهند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در نشست ملی مشورتی صلح با بزرگان قومی، جهادی و نمایندگان شوراهای ولایتی گفت، "کسانیکه فکر میکنند از بحران ماهی گرفته میتوانند، دوباره فکر کنند، زیرا ملت اجازه ایجاد بحران را به آنان نمیدهند."
آقای غنی روز چهارشنبه دوم حوت در این نشست که در ارگ برگزار شده بود، تصریح کرد که آینده ما وابسته به حاکمیت قانون است و باید پروسه صلح شفاف باشد. او گفت، چهل سال بحران و ناامیدی بس است و رسالت ما به عنوان مسئولان این است که به بحران در کشور، نقطه پایان بگذاریم.
سخنان رئیس جمهور اشاره تلویحی به تنشهای سیاسی کنونی در کشور است. پس از برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ، او از کنار رفتن از این سمت سرباز زد و گفت تنها در صورت موافقت حزب جمعیت اسلامی، کنارخواهد رفت.
نمایندگان حکومت و حزب جمعیت برای حل این تنش، چندین بار گفتگو کردند؛ اما هنوز گفتگوهای آنها به نتیجه نرسیده و در حال حاضر این گفتگوها متوقف شده است.
تنش بین حزب جمعیت و حکومت باعث بوجود آمدن نگرانیهای زیادی شده است و شماری از آگاهان سیاسی میگویند که این وضعیت بر زندگی شهروندان کشور تاثیر ناگواری برجای می گذارد.
رئیس جمهور در سخنرانی خود به موضوعات دیگری همچون صلح، حکومتداری، حقوق زنان و اصلاحات نیز اشاره کرد و گفت که حکومت در تلاش تغییر است.
او در پیوند به صلح گفت که ما ارادۀ صلح داریم و پیام من به شما این است که ارادۀ صلح را به همه برسانید. پیام همۀ شما این است که حاکمیت قانون در این خاک راه نجات است.
آقای غنی تصریح کرد که تا مساله مهاجرین و بیجاشدگان داخلی وجود داشته باشد، برقراری صلح مشکل است و باید حاکمیت قانون و اراده در راستای تأمین صلح داشته باشیم.
او در پیوند به حضور زنان در مذاکرات صلح نیز گفت که نمایندگان زنان افغانستان در مذاکرات صلح مستقیماً اشتراک خواهند کرد.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه حقوق زنان در چارچوب صلح تأمین میشود، گفت که زنان افغانستان از خود نمایندگی میتوانند، افکار زنان را افکار وارداتی نگویید، این افکار از متن جامعه برخاسته و آینده این کشور را به شکل درست تمثیل میتواند.
در این نشست، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح نیز صحبت کرد و گفت که ما درطول هفت ماه دیدارهای با نخبگان، حلقات سیاسی، مجموعههای فرهنگی و مدنی، خواهران و زنان کشور و با همه نهادهای که در راستای صلح کار میکنند در مرکزولایات داشتیم.
او گفت، شورای عالی صلح به این نتیجه رسیده که صلح یک ضرورت جدی در کشور است و خاتمهدادن به جنگ یکی از آرزوهای مردم ما است.
آقای خلیلی همچنین تصریح کرد که جنگ راه حل نیست و صلح یگانه آرزویی است که کشور را از این وضعیت بیرون میتواند.