صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شفافیت بین‌المللی: افغانستان چهارمین کشور جهان از نظر فساد اداری است

شفافیت بین‌المللی: افغانستان چهارمین کشور جهان از نظر فساد اداری است

افغانستان در گزارش سالانه شفافیت بینالمللی، چهارمین کشور جهان از نظر فساد اداری شناخته شده است.
گزارش سالانه سازمان شفافیت بینالمللی در مورد فساد اداری در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۷ که به تازگی منتشر شده، کشورهای مختلف را در ۱۸۰ رده طبقهبندی کرده است. افغانستان با کسب ۱۵امتیاز در رتبه ۱۷۷ قرار گرفته است.
به گزارش بی بی سی، به اساس این طبقه بندی، افغانستان پس از سومالیا، سودان جنوبی و سوریه، فاسدترین کشور جهان  شناخته شده است.  در سال ۲۰۱۶، افغانستان با کسب عین امتیاز یعنی ۱۵، در رده ۱۶۹ در میان ۱۷۶ کشور قرار داشت و در سال ۲۰۱۵ در رده ۱۶۶ در میان ۱۶۸ کشور و در سال ۲۰۱۴ پس از کشورهای سودان، کوریای شمالی و سومالیا در رده ۱۷۲ قرار گرفته بود.
فساد یکی از مهمترین چالشها در برابر دولت افغانستان در چند سال گذشته بوده است و برخورد جدی با آن یکی از اصلیترین شعارهای اشرف غنی، رئیس جمهور بود که در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ به قدرت رسید.
اگرچه گزارش شفافیت بینالمللی پیشرفت افغانستان را در مبارزه با فساد نشان نمیدهد اما محمد اشرف غنی، رئیس جمهور روز چهارشنبه هفته گذشته در یک نشست گفت در گذشته خارجیهای هر روز از او میخواستند با فساد مبارزه کند اما حالا به سرعت او اعتراض دارند و میخواهند این سرعت کم شود.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری نیز در واکنش به گزارش تازه شفافیت بینالمللی گفت شکی وجود ندارد که فساد در ادارات دولتی افغانستان وجود دارد اما اراده قوی هم برای مبارزه با این پدیده وجود دارد.
او از ترتیب استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، پلان عمل این استراتژی در وزارتهای پر درآمد و پر مصرف، شفاف سازی کار گمرکات و ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد به عنوان تلاشهای حکومت در این راستا یاد کرد.
   در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری، سازمان شفافیت بینالمللی به هر کشور نمرهای را اختصاص میدهد که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر میکند.
در گزارش سال ۲۰۱۷، کشور نیوزیلند و دانمارک با کسب امتیازات ۱۸۹ و ۱۸۸ بهترین کشورها از نظر میزان کم فساد اداری در جهان و سومالیا با کسب ۹ امتیاز فاسدترین کشور جهان شناخته شدند.
سازمان شفافیت بین المللی یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی مستقر در آلمان است که از سال ١٩٩٣ فعالیت خود را در سنجش میزان فاسد در کشورهای مختلف آغاز و دو سال پس از آن، به محاسبه شاخص فساد و رتبهبندی کشورها پرداخت. گزارش های این سازمان در زمینههایی مانند برقراری روابط اقتصادی یا بررسی امکانات سرمایهگذاری در کشورهای مختلف مورد توجه قرار میگیرد. هدف شفافیت بینالمللی، مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی و همچنین موسسات عمده خصوصی است و موضوعاتی مانند رشوهخواری، قانون شکنی و موارد دیگر سوءاستفاده از قدرت را در ردههای مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد.
ناتوانی حکومت افغانستان در مبارزه با فساد
دیدبان شفافیت افغانستان روز پنجشنبه سوم حوت اعلام کرد که رکود افغانستان در شاخص سنجش فساد، نشان دهنده عدم توانایی حکومت در امر مبارزه با فساد اداری است.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: "اقدامات مبارزه علیه فساد حکومت وحدت ملی غیرمستقل و سیاسی بوده است و نتایج این بیتفاوتی سیاسی به سفارشات مکرر نهادهای مدنی باعث رکود مبارزه با فساد اداری شده است."
به باور وی، چون حکومت وحدت ملی افغانستا نتوانسته کارهای مبارزه علیه فسادش را نهادینه بسازد و گسترش دهد، مبارزه علیه فساد اداری در این کشور در حد شعار باقی مانده است. حکومت تاکنون واکنشی به گزارش سالانه سازمان شفافیت بینالمللی نشان نداده است.