صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان می‎خواهد دفتر طالبان در قطر بسته شود

افغانستان می‎خواهد دفتر طالبان در قطر بسته شود

پس از افزایش حمله های طالبان بر بزرگ شهرهای کشور و رد مکرر گفت وگوهای صلح از سوی این گروه، حکومت تصمیم گرفته تا دفتر سیاسی این گروه در قطر، بسته شود.
به گزارش طلوع نیوز، محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور در گفت وگو با روزنامۀ عربی زبان شرق الاوسط، گفته که دفتر سیاسی طالبان در قطر، در گفت وگوهای صلح مؤثریت نداشته و از همین رو، کابل گفت وگوهایش را با قطر برای بستن این دفتر آغاز کرده است: «پس از بیشتر از هفت سال از دفتر قطر هیچ سودی ندیده ایم. اکنون ما در صدد گفت وگو با حکومت قطر استیم که این دفتر در روند صلح نتایج مثبت نداشته است و بسته کردن آن بهتر است. اکنون ما با حکومت قطر گفت وگو می کنیم.»
قادر شاه، سخن گوی مشاور امنیت ملی نیز در این باره می گوید: «هدف از گشایش این دفتر این بود که از آدرس این دفتر گفت وگوهای صلح با طالبان رسمأ آغاز شود، اما قسمی که دیده می شود تا کنون از آدرس این دفتر گفت وگوهای رسمی با حکومت آغاز نشده است و  نیز روند صلح از آدرس این یک گام هم پیش نرفته است.»
مشاور امنیت ملی رییس جمهور، در این گفت وگو از اسلام آباد خواسته است که لانه های هراس افگنان در پاکستان را باید ببندد.
اتمر تأکید می ورزد که تاکنون هیچ نشانه یی از همکاری های صادقانۀ پاکستان در پیکار با هراس افگنی، دیده نشده است.
ارگ ریاست جمهوری می گوید که در بارۀ متقاعد کردن پاکستان در مبارزه با هراس افگنی، در نشست دوم «پروسۀ کابل» که قرار است تا چند روز دیگر در کابل برگزار شود، گفت وگو خواهد شد. دواخان مینه پال، معاون سخن گوی رییس جمهور اظهار داشت: «حکومت افغانستان در این باره کار می کند که از طریق پروسۀ کابل، کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه را برای مبارزه جدی با هراس افگنی فرا بخواند.»
در همین حال، کاخ سفید می گوید هرچند واشنگتن برای نخستین بار پاکستان را از بهر اقداماتش حسابده قرارداده است، اما از اقدامات اسلام آباد تاکنون راضی نشده است.
راج  شاه، معاون سخن گوی کاخ سفید می گوید: «ما برخی از وضاحت ها را در رابطۀ مان با پاکستان به میان آورده ایم. برای نخستین بار، ما پاکستان را از بهر اعمالش حسابده قرار داده ایم. ما پیش رفت اندکی را از بهر رسیده گی به نگرانی ها از سوی پاکستان دیده ایم، اما رییس جمهور ترمپ، از این پیشرفت راضی نیست.»
پیش از این، رییس جمهور امریکا در دیدارش با رییس جمهور غنی در نیویارک، از رییس جمهور غنی خواست که با بستن دفتر سیاسی طالبان در قطر موافقت کند. اکنون دیده شود که با بستن این دفتر سرنوشت گفت وگوهای صلح با طالبان به کجا خواهد انجامید.