صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولین محموله میوه تازه و خشک از طریق هوا به قزاقستان صادر شد

 اولین محموله میوه تازه و خشک از طریق هوا به قزاقستان صادر شد

اتاق تجارت و صنایع کشور اعلام کرده است که اولین محموله چهار تُنی میوه تازه و خشک و قالین از طریق هوا به کشور قزاقستان صادر شده است.
این محموله شامل بادنجان رومی، بادرنگ و 612 کیلوگرام قالین است که صبح روز جمعه 4 حوت از میدان هوایی بینالمللی کابل بارگیری و به مقصد قزاقستان فرستاده شد.
حکومت افغانستان و قزاقستان با همکاری اتاق تجارت و صنایع با شرکتهای هوایی، در بیستم ماه قوس سال جاری تفاهمنامه انتقال میوه تازه و خشکبار به قزاقستان را به امضاء رسانده بودند.
بر اساس این تفاهمنامه کرایه هر کیلو از محموله صادراتی از کابل به ممبی و همچنان از ممبی به کابل 25 سنت و از میدان هوایی حامد کرزی به میدان هوایی آلماتی مبلغ 20سنت تعیین شده است.
اتاق تجارت و صنایع میگوید که شرکتهای صادرکننده که خواهان انتقال اموالشان از طریق دهلیز هوایی به کشورهای هندوستان و قزاقستان هستند، میتوانند از این تفاهمنامه استفاده کنند.
حکومت وحدت ملی طی دو سال گذشته همواره تلاش کرده است که برای توازن تجارت –صادرات و واردات- تاجران کشور را حمایت کند.
سهولتهایی که حکومت برای تاجران ایجاد کرده، از 29 جوزای سال جاری تاکنون، 65 پرواز انجام شده که در نتیجه این پروازها به مقدار 2000 تن اموال تجارتی به کشور هند صادر شده است.
این محمولهها شامل میوه تازه و خشک، نباتات طبی، زعفران و قالین میشود که ارزش آن 30 میلیون دالر برآورد شده است. این محمولهها از میدان هوایی کابل و قندهار به میدان هوایی دهلی و ممبی انتقال یافته است.
یک شرکت اندونیزیایی، در ماه اسد سال جاری نیز اعلام آمادگی کرده بود تا محصولات کشاورزی و صنعتی ولایت هرات را به اندونیزیا انتقال دهد. تاکنون در این راستا گامهای عملی برداشته نشده است.