صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان در فهرست کشورهای متهم به تامین کننده مالی تروریسم قرار می‌گیرد

پاکستان در فهرست کشورهای متهم به تامین کننده مالی تروریسم قرار می‌گیرد

نهاد بینالمللی نظارت بر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، پاکستان را یک بار دیگر در فهرست کشورهای تامیین کننده مالی تروریسم قرار داده است.
به گزارش بی بی سی، گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بینالمللی است که با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال ۱۹۸۹ ایجاد شد. ۳۷ کشور عضو این نهاد هستند و مقر آن در پاریس است.
طرح قرار دادن پاکستان در این فهرست از سوی آمریکا ارائه شده و کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان از آن حمایت کردند. گزارش شده است که چین، ترکیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ابتدا با قرار گرفتن پاکستان در این فهرست مخالف بودند. اما گفته میشود در لحظات آخر روز، پنجشنبه ۲۲ فبروری، با این طرح موافقت کردند.
دولت آمریکا از چند ماه به این سو فشارها بر دولت پاکستان را افزایش داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در استراتژی جدیدش در قبال افغانستان فشار بر پاکستان را یکی از رویکردهای دولتش اعلام کرده بود. او پاکستان را متهم کرد که همزمان با دریافت میلیاردها دالر کمک از آمریکا به این کشور دروغ میگوید.
ماه گذشته دولت آمریکا اعلام کرد که تمامی کمکهای نظامی خود به پاکستان را تا زمانی که دولت پاکستان دست به اقدام عملی علیه گروههای پیکارجو مانند گروه طالبان و شبکه حقانی نزند، قطع خواهد کرد.  در مقابل پاکستان هم همکاریهای نظامی و اطلاعاتی با آمریکا را به حالت تعلیق در آورد.
قرار دادن پاکستان در این فهرست که گفته میشود از ماه جون سال جاری آغاز خواهد شد، به اقتصاد و سرمایهگذاریهای اقتصادی در پاکستان ضربه شدیدی وارد خواهد کرد.
پاکستانیها از پیامدهای منفی قرار گرفتن در این فهرست بر بانکداری و روابط اقتصادی با بقیه جهان نگرانند.
در هفتههای گذشته آمریکا مشغول چانهزنی با کشورهای مختلف بود تا پاکستان را در «فهرست خاکستری» کشورهای متهم به کمکاری در مقابله با تامین مالی تروریسم قرار دهد.
یکی از دیپلماتهایی که از این روند آگاه است، در صحبت با رویترز گفته:"پیامدهای اقتصادی قرار گرفتن در این فهرست، تا ماه جون محسوس نخواهد بود و این برای پاکستان زمینه بازنگری و درست کردن این خلاء را میدهد. اما در سالی که انتخابات در پاکستان پیش رو است، انجام این کار بعید به نظر میرسد." پاکستان قبلا هم تا سال ۲۰۱۵ به مدت سه سال در این فهرست بود.