صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله: بیشتر عاملان تیراندازی‌های جمعه شب نیروهای امنیتی بودند

 وزارت داخله: بیشتر عاملان تیراندازی‌های جمعه شب نیروهای امنیتی بودند

آسمان کابل، بازهم جمعه شب، گواۀ تیراندازی های خودسرانه بود؛ کاری که چندبار است پس از بُرد ورزشکاران، در پایتخت و برخی از ولایت های دیگر کشور، انجام می شود.
این رویداد، بیشتر باشنده گان کابل را، به وحشت انداخت و حتا بسیاری از آنان گفتند که فکر کردند، بخش هایی از پایتخت، آماج حمله های هراس افگنانه قرار گرفته است.
به گزارش طلوع نیوز، صالح احمدی بسیم، یکی از باشنده گان کابل است که هنگام این تیراندازی ها در بیرون از خانه اش بوده است. این مرد می گوید در آن زمان، با خانواده اش، از خانه یک خویشاوند شان بر می گشتند. او آنچه را که جمعه شب بر آنان گذشت، این گونه قصه می کند: «تا اندازه یی که می خواستم موتر را در یک جایی گوشه کنم و تمام طفلک ها را از موتر پایین کنم و در یک جای امن خود را بگیریم.»
مرسل باشندۀ دیگر شهر کابل است. او نیز می گوید که از تیراندازی های  جمعه شب به شدت به وحشت افتاده بود. به گفتۀ مرسل، ترس آن لحظات هنوز هم در او به جا مانده اند: «کسانی در آن وقت از کار می آیند و این رویدادها باعث می شود که در راه بند بمانند، کودکانی استند که آسیب می بینند.»  در اوج واکنش های ناگهانی یی که شب هنگام، در شبکه های اجتماعی، مردم به این رویداد نشان دادند؛ هم زمان، در صفحه وزیر امور داخله، تنها از بُرد این ورزشکاران ستایش شد.
همزمان با این، شماری از نظامیان پیشین، از نهادهای امنیتی انتقاد می کنند که نمی توانند از این گونه رویدادها جلوگیری کنند.
این در حالی است که به تازه گی پلان تازۀ امنیتی شهر کابل از سوی وزارت داخله اعلام شده است؛ برنامه یی که بربنیاد آن، قرار شده است از هرگونه رویداد هراس افگنی و موارد از رویدادهای جمعه شب، جلوگیری شود.
عتیق الله امرخیل می گوید: «بسیار جای افسوس است که در بالا، در خود وزارت داخله و جاهای دیگر، در بارۀ پلان امنیتی، چنان تبلیغات می کنند که گویا از امروز به بعد، آرام آرامی می شود و دیگر یک فیر هم در شهر کابل نخواهد شد؛ ولی فردایش، حالاتی را می بینی که نشان می دهد نه حکومت است، نه این ها قدرت دارند و نه می خواهند چیزی را مهار کنند.»
در چنین اوضاع، وزارت امور داخله، از بازداشت پنج تن در پیوند با این تیراندازی ها، خبر می دهد.
نجیب دانش، سخن گوی این وزارت تصریح می کند: «فیرهایی که صورت گرفته اند، اکثراً با سلاح هایی هستند که یا مجوز قانونی دارند، یا از نیروهای امنیتی هستند و یا کسانی که محافظان مسؤولان امنیتی هستند.»
پیش از این گفته شده است که در سال های اخیر، در حدود ۹۰هزار جنگ افزار، در سراسر کشور توزیع شده اند؛ اما از این میان، تنها کارت های حمل بیش ۴۵ هزار جنگ افزار، تمدید شده اند که با تهیه کارشیوه تازه حمل جنگ افزار، تمامی این کارت ها، نیز باید نو شوند.