صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پرونده حمله بر هوتل انترکانتنینتال به ریاست جمهوری فرستاده شده است

 پرونده حمله بر هوتل انترکانتنینتال به ریاست جمهوری  فرستاده شده است

پس از در حدود یک ماه از حملۀ بر هتل انترکانتنینتال در کابل، اکنون لوی سارنوالی می گوید که پروندۀ چگونگی این حمله، به ریاست جمهوری فرستاده شده است. اما دفتر رسانه های ریاست جمهوری، در این باره جزئیات نمی دهد.

به گزارش طلوع نیوز، نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله می گوید که این پرونده، چندی پیش به لوی سارنوالی فرستاده شده بود و کمیسیون حقیقت یاب در بارۀ آن بررسی ها را آغاز کرده بود.
آقای دانش، می افزاید که پس از گردآوری معلومات نخستین، لوی سارنوالی حکم بازداشت پنچ تن را درپیوند به این رویداد صادر کرد و سه تن دیگر نیز ممنوع الخروج اعلام شدند. «ما این دوسیه را تکمیل کردیم و به سارنوالی تسلیم کردیم در این قضیه پنج نفر در همان وقت اتهامات جدی متوجه شان بود که از طرف سارنوالی این ها حکم بازداشت شان داده شد.» اما، منابعی از بازداشت بیشتر از ده تن و ممنوع الخروج شدن پنج تن دیگر خبر می دهند.
با این همه، دفتر رسانه های ریاست جمهوری، در این باره جزئیات نمی دهد.
در حمله برهُتل انترکانتنینتال، در حدود پنجاه تن کشته و زخمی شدند که شهروندان خارجی نیز مشمول کشته شده گان این رویداد بودند.
وزارت امور داخله، پس از این حمله از احتمال دست داشتن کسانی در داخل هتل با مهاجمان سخن گفته بود و ارایۀ جزئیات این حمله را که یکی از حمله های پیچیده هراس افگنان گفته می شود به یک هفته تأخیر وعده سپرده بود، اما اکنون که حدود چهارهفته از این رویداد می گذرد، جزئیات این بررسی ها روشن نیستند.