صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناتو: مصؤنیت افغانستان، مصؤنیت اروپا است

ناتو:  مصؤنیت افغانستان، مصؤنیت اروپا است

ناتو می گوید که مصؤنیت افغانستان، در حقيقت به معنای مصؤنیت اروپا است و آنها به همین دليل، به آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهند. به گزارش پژواک، این سخنان را جنرال جان نیکولسن قوماندان عمومی نیروهای ناتو، دیروز در یک نشست مشترک خبری با جنرال کورتیس سکاپروتی قوماندان عمومی ناتو و سفیران کشورهای عضو ماموریت حمایت قاطع و نمایندگان ملکی این سازمان در کابل، بیان کرد.
جنرال نیکولسن گفت قوماندان نیروهای سازمان ناتو در اروپا، با تعدادی از سفیران اتحادیۀ کشورهای این سازمان از جمله ترکیه، آلمان، ایتالیا و امریکا، در يک سفر دو روزه به افغانستان آمده اند.
وی افزود که آنها از قوماندانی مرکزی ماموریت قاطع دیدن نموده و در مورد صلح و ثبات دایمی در افغانستان، بحث و تبادل نظرکردند.
وی همچنان گفت که این هیئت، با نمایندگان ملکی ناتو و با مقامات ملکی و نظامی افغانستان نیز بحث های مفید انجام داده است.
کای بایلی هوچیسون سفیر امریکا در سازمان ناتو گفت: "ما نمی خواهیم که افغانستان را تنها بگذاریم و بار دیگر خشونت در افغانستان بیشتر شود."
وی افزود طالبان باید بدانند که آنها در این جنگ برنده نخواهند شد، پس باید به میز مذاکره حاضر شوند.
وی گفت که سازمان ناتو ۲۹عضو دارد و صلح در افغانستان هدف همۀ آنهاست. وی افزود: "مصؤنیت افغانستان، اصلا به معنای مصؤنیت اروپا است."
سفیر امریکا در ناتو افزود که آنها همچنان کانادا، امریکا و مناطق اتلانتیک شمالی را نیز از تروریستان مصئون نگهمیدارند.
جنرال نیکولسن قوماندان نیروهای ناتو در افغانستان گفت که در این اواخر، تحرکات طالبان نیز کاهش یافته است.
وی افزود: "بعد از اعلام استراتیژی رئیس جمهور ترمپ در مورد آسیای جنوبی، تحرکات طالبان کاهش یافته؛ اما حملات تروریستی بیشتر شده؛ ولى جنگهايی که آنها قبلا انجام می دادند، اکنون نمی توانند."
وی افزود دوگانگی طالبان در حملات بزرگ ثبت است، آنها هر سال تعهد می دهند که تلفات افراد ملکی را کاهش می دهند؛ اما بعدا بالای افراد ملکی، چنین حملاتى را انجام می دهند و مسئولیت آن را نیز می پذیرند."
از سوی دیگر ماموریت حمایت قاطع ناتو در کابل، با نشر یک خبرنامه گفته است که این هیئت، از قوماندانی این ماموریت در شمال افغانستان نیز دیدن نموده و پروسۀ آموزش نیروهای افغان از سوی نیروهای ناتو را نظارت کرده است.
جنرال کورتیس سکاپروتی قوماندان عمومی سازمان ناتو در اروپا گفت که تجارب و توانائی نیروهای افغانستان، روز به روز بیشر می شود.
وی افزود که آنها به آموزش نیروهای افغانستان ادامه خواهند داد؛ تا نسل آیندۀ آنها، رهبران نظامی ثابت شوند.