صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون پیشین مجلس سنا در کابل ترور شد

معاون پیشین مجلس سنا در کابل ترور شد

افراد مسلح رفیع الله گل افغان، معاون پیشین مجلس سنا و مشاور ارشد عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور را شنبه شب در شمال کابل کشتند.
آقای عبدالله در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که آقای گل افغان شنبه شب، پنجم حوت توسط افراد مسلح هدف قرار گرفته و کشته شده است.
به گزارش بی بی سی، طالبان مسئولیت کشتن آقای گل افغان را پذیرفته و گفته که معاون پیشین مجلس سنا در یک حمله "چریکی" افراد این گروه کشته شده است.  ولی این گروه توضیح نداده که دلیل ترور آقای گل افغان از سوی طالبان چه بوده.
آقای گل افغان عضویت حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاحالدین ربانی را داشته و ۴۴ ساله بود. او متولد قریه کاریز ولسوالی قره باغ ولایت کابل است.
آقای گل افغان از افسران نیروهای مسلح و رئیس یک شرکت ساختمانی نیز بوده است. او همچنین در رشته حقوق درس خوانده است.
این نوع ترورها در شهر کابل بیسابقه نیست. در سال ۱۳۹۵ نیز افراد مسلح یک قاضی را در شهر کابل ترور کردند.
این قاضی رئیس محکمه استیناف ولسوالی رشیدان ولایت جنوبی غزنی بود که برای سپری کردن تعطیلات تابستانی به کابل آمده بود و در غرب این شهر کشته شد.