صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین نرم‌افزار ارائه خدمات صحی آنلاین معرفی شد

نخستین نرم‌افزار ارائه خدمات صحی آنلاین معرفی شد

یک شرکت خصوصی، نرمافزار «سلام زندگی» را طرحی کرده که با استفاده از آن بیماران میتوانند، دسترسی آسانتر به دواخانه، داکتر و مرکزهای درمانی داشته باشند. شرکتی به نام "آریامیدیکا" این نرمافزار را طرحی کرده است.
جارالله منصوری، رئیس شرکت آریامیدیکا، روز دوشنبه 7 حوت، هنگام ارائه این نرمافزار گفت که از طریق این نرمافزار، میخواهیم که داکتران جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
آقای منصوری افزود که در این نرم افزار تمامی دواخانهها، داکتران و مراکز درمانی ثبت میشوند که بیمار بتواند با کمترین هزینه بهترین خدمات را دریافت کند.
او اضافه کرد که بیمارانی که از این طریق به مرکزهای درمانی مراجعه کنند، تمامی مراحل درمانیاش در آن نگهداری میشود تا در مراحل بعد در دسترس داکتران باشد از سوی دیگر بهترین منبع معلوماتی برای بیماران است.
رئیس شرکت آریامیدیکا در مورد نحوه استفاده از این نرم افزار گفت که استفاده مرکزهای درمانی دولتی از این نرم افزار رایگان است اما مرکزهای خصوصی باید اندکی هزینه بپردازند. این نرم افزار همچنین به صورت رایگان در خدمت مشترکان نیز قرار میگیرد.
لازم به ذکر است که این نرم افزار هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و معلوم نیست که چقدر از شهروندان کشور بتوانند از این نرم افزار استفاده کنند.
عبدالغفار دانشور، مسئول این پروژه اما میگوید که تلاش شرکت بر این است که بعد از شهر کابل، این نرم افزار را در تمامی ولایتهای کشور گسترش دهد.
آقای دانشور بر این باور است که دسترسی آسان شهروندان به دوا و ارائه خدمات، باعث خواهد شد که استفاده کنندگان این نرم افزار نیز افزایش یابد. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه که در مراسم رونمایی این نرم افزار حضور داشت، از فعالیت این نرم افزار استقبال کرد و گفت که در تلاش هستیم تمامی شفاخانهها به این سیستم دسترسی پیدا کنند.به گفته وزیر صحت، در مرحله آزمایشی، شفاخانههای شیخ زاید و صحت طفل به این سیستم وصل شده است.
مسئولان شرکت ارائه کننده نرم افزار همچنین میگویند که بیش از 200 داکتر متخصص نیز شامل برنامه شدهاند تا به بیماران خدمات ارائه کنند.
ارائه خدمات صحی ضعیف است
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه میگوید که به بیماران در شفاخانههای دولتی به شکلی که باید رسیدگی شود، به دلیل کمبودهای مالی، رسیدگی نمیشود.
آقای فیروز گفت که مردم حق دارند که به خدمات صحی خوب و رایگان دسترسی داشته باشند. 
وزیر صحت عامه افزود که منابع مالی وزارت کم است و کمککنندهها فقط برنامههای وقایعهای را پوشش میدهند؛ این دلیلها باعث شده که خدمات خوب و رایگان ارائه نشود.
او همچنین به معاش نرسها و قابلهها اشاره کرد و گفت که با هفت هزار افغانی معاشی که این کارمندان میگیرند نباید توقع خدمات خوب هم داشته باشیم. وزیر صحت عامه در ادامه گفت که حدود 12 هزار کارمند –نرس و قابله- این وزارت مدرک صنف دوازده دارند که نزدیک به 10 سال را در بر میگیرد که افراد با مدرک لیسانس جایگزین آنان شود.
آقای فیروز علاوه کرد که تلاش میشود تا زیر ساختها تغییر کند و شفاخانههایی که مدرن نیست، به شکل مدرن بسازند. به گفتهی  وزیر صحت، شفاخانههای کابل برای یک میلیون جمعیت ساخته شده در صورتی که کابل در حال حاضر نزدیک به 5 میلیون جمعیت دارد.
وزیر صحت عامه در مورد دستآوردهای وزارت گفت که طی سالهای گذشته مبارزه جدیی با فساد صورت گرفته و حدود 80 پرونده به سارنوالی ارائه شده است.
مقامهای حکومتی همواره اعلام میکنند که با فساد اداری مبارزه جدی میکنند اما بر اساس گزارش سازمان شفافیت بینالمللی، افغانستان چهارمین کشور فاسد جهان است.