صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات: تغییر نظام انتخاباتی باعث تاخیر در برگزاری انتخابات خواهد شد

کمیسیون انتخابات:  تغییر نظام انتخاباتی باعث تاخیر در برگزاری انتخابات خواهد شد

کمیسیون مستقل انتخابات کشور در واکنش به اعلامیه شماری از احزاب و جریانهای سیاسی گفته است که تغییر نظام انتخاباتی، باعث تاخیر در برگزاری انتخابات سال آینده خواهد شد.
این کمیسیون دیروز، دوشنبه 7 حوت، با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی نوشت: «تغییر نظام (سیستم ) انتخاباتی در این برهه حساس زمانی آمادگی‏ها برای انتخابات پیش‏رو را به شدت متأثر ساخته و امکان آن می‏رود که برگزاری انتخابات در سال 1397 را به تأخیر مواجه سازد.»
چند روز قبل شماری از احزاب و جریانهای سیاسی در یک کنفرانس خبری در کابل خواستار تغییر نظام انتخاباتی شورای ملی به نظام"تناسبی" شدند. آنها این پیشنهاد را به منظور تثبیت سهم و نقش احزاب در پارلمان، مطرح کردند.
کمیسیون انتخابات همچنین گفته است که مکانیزمی برای نقش احزاب سیاسی در روند انتخابات از طریق برگزاری نشستهای مشوری، ایجاد کرده و با نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی نشستهای مشورتی را برگزار کرده است. در اعلامیه افزوده شده که کمیسیون مستقل انتخابات از معرفی نمایندگان دایمی احزاب سیاسی به کمیسیون، استقبال میکند تا از این طریق احزاب سیاسی از روند انتخابات آگاه شوند.
کمیسیون انتخابات تاکید کرده که متعهد به برگزاری انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالیها در سال 1397خورشیدی است، اما مشروط به اینکه بودجه انتخابات در زمان معین فراهم شود و امنیت پروسه انتخابات نیز تامین گردد.
با گذشت سه سال از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، کمیسیون انتخابات هنوز نتوانسته زمان دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام کند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالیها را 7 سرطان سال 1397 خورشیدی اعلام کرد، اما بعدا حفیظ الله هاشمی عضو کمیسیون انتخابات در یک کنفرانس خبری گفت که انتخابات در زمان مشخص شده برگزار نخواهد شد و با تاخیر بیشتر برگزار میشود.
او دلیل برگزار نشدن انتخابات را نبود بودجه و طولانی شدن روند تعیین یک عضو کمبود کمیسیون انتخابات عنوان کرد و گفت که این عوامل باعث شده که کارهای کمیسیون انتخابات به کندی به پیش برود و برگزاری انتخابات نیز به تاخیر بیفتد.