صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمایت پرشور شهروندان از نیروهای امنیتی در روز

 حمایت پرشور شهروندان  از نیروهای امنیتی  در روز

شهروندان کشور به مناسبت 9 حوت، روز سرباز، پشتیبانی همه جانبهشان را از سربازان کشور در شبکههای اجتماعی اعلام کردند. آنها با گذاشتن متن و عکسهای نیروهای امنیتی، شجاعت و دلیری سربازان کشور را تمجید کردند.
ویس احمد برمک، وزیر امور داخله روز سه شنبه 8 حوت با نشر یک پیام ویدیویی، ضمن تمجید از عملکرد سربازان، خطاب به آنان گفته که من شخصآ به عنوان وزیر داخلهی کشور از شما و خانوادههای شما در هر حالتی که باشد، دفاع  میکنم. او همچنین تاکید کرده که ما انتقام خون شما را از "وحشیان" و "قاتلان" میگیریم.
وزیر امور داخله گفته است که دولت و ملت همه در کنار شما هستند و با شما یک جا با دشمنان مشترک این کشور مبارزه می کنند.
کابینه دولت به منظور ارجگذاری به زحمتها و فداکاریهای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور روز 9 حوت را به نام "روز سرباز" نامگذاری کرده است.
همه ساله از این روز به صورت گسترده تجلیل میشود؛ امسال به دلیل برگزاری نشست کابل، برنامه تجلیل از مقام سرباز به تاخیر افتاده اما شهروندان در شبکههای اجتماعی با نشر عکس، متن و یا تغییر پروفایلشان از سربازان کشور تقدیر و تشکر کردند.
حسین ریحانی، از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک، با نشر عکسی از سربازان اردوی ملی، نوشته: " سرباز سرافراز میهن! گامهایت استوار، عزمت پایدار، سینه ات ستبر، دلت دریایی، دستانت پرتوان، بیرقت در اهتزاز و دشمنت خوار و زبون باد."
خداداد وطنخواه دیگر کاربر فیسبوک با اشاره به مشکلات سربازان و نیروهای امنیتی کشور نوشته است: «سرباز بیروز، روزت مبارک باد.»
توفیق صدیقی، خبرنگار یک شبکه تلویزیونی نیز با نشر چند عکس یادگاری که با سربازان اردوی ملی گرفته، نوشته است: «هر چند که حقِ این قهرمانان را به بهانههای گونگون زهرِجان میکنند؛ اما من از این مردان سنگری با گذاشتنِ این تصاویر حمایت میکنم.»
نوشتههای این کاربران در شبکههای اجتماعی، تنها گوشهای از احساسات هزاران کاربر را منعکس میکند که حمایت شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اعلام کردند.
برخی دیگر از کاربران شبکههای اجتماعی، از این فرصت استفاده کردهاند و یاد و خاطره سربازانی را که از دوستان و یا آشنایانشان بوده، زنده کردهاند.
حسین بیوک یکی از کاربران فیسبوک با نشر عکس یک سرباز نوشته: این روز، داغ در دل انسان مشتعل میسازد. یاد و خاطره پکه میکند آنرا. سوزش تا مغز استخوان رژه میرود. دماغ میسوزد. از کنج چشم اشک سرازیر میگردد.
او در معرفی عکس نوشته که "مامد سیا" از سربازان جان به کف که روی پایمردیاش با خون ایستاد.
این کاربر شبکه فیسبوک که خبرنگار نیز است، نوشته: «هر سربازی که کشته میشود که تو با روی آفتابسوخته خندان بهخاطرم میآیی به اندازهی تمام درختان سیب میدان سبز بودی ، هستی و خواهی بود. هنوز مسافران هزارهجات تو را در ذهن و وضعیت بیمناک جلریز مرور میکنند تو از کوههای میدان سرازیری.»
شهروندان کشور نه تنها در روز سرباز، بلکه به مناسبتهای گوناگون از نیروهای امنیتی کشور تشکر و سپاس گذاری و بسیاری از شهروندان به آنها گل هدیه کردهاند.