صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تلاش‌ها برای رهایی ۳۰ مسافر ربوده شده از شاهراه ارزگان-کندهار آغاز شده

تلاش‌ها برای رهایی ۳۰ مسافر ربوده شده از شاهراه ارزگان-کندهار آغاز شده

مسئولان ارزگان تلاش دارند تا ۳۰ مسافری را که که شورشیان طالبان از شاهراه ارزگان - کندهار گروگان گرفتهاند، رها سازند.
آنها میگویند که این افراد اواخر روز سه شنبه در مسیر راه ارزگان-کندهار از سوی افراد مسلح پائین ساخته شده به جای نا معلوم انتقال داده شدهاند.
به گزارش رادیو آزادی، عبدالقیوم عمری آمر امنیت ازرگان دیروز گفت که تلاش میشود این افراد به میانجیگری مو سفیدان و بزرگان قوم رها ساخته شوند.
او افزود: "میخواهیم این مو سفیدان بروند و با مخالفان صحبت کنند تا این افراد ملکی را که از موتر پائین کردهاند رها سازند. به رهبری والی صاحب با بزرگان قومی در این مورد صحبت شدهاست."
از سوی هم دوست محمد نایاب سخنگوی والی ارزگان میگوید که معلوم نیست که افراد ربوده شده چه کسانی اند و چرا از سوی افراد مسلح گروگان گرفته شدهاند.
اما بر اساس شماری از گزارشها، 19 تن از سربازان پولیس نیز شامل ربوده شدهها هستند. گفته میشود طالبان این افراد را بعد از یک درگیری با نیروهای پولیس، ربودهاند. گروه طالبان هنوز در این مورد واکنشی نشان نداده اند.