صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یوناما از طرح صلح افغانستان با طالبان استقبال کرد

 یوناما از طرح صلح افغانستان با طالبان استقبال کرد

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان( یوناما) از ارائه نقشه راه جدید صلح افغانستان و پیشنهاد گفتگوی صلح بدون پیش شرط دولت افغانستان به طالبان، استقبال کرده است.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد شام دیروز، چهارشنبه 9 حوت، با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی نوشت که: « یوناما همراه با ۲۵ کشور و نهادهای بین المللی در کنفرانس دوم پروسه کابل از چشم انداز صلح از طریق گفتگوهای بین الافغانی حمایت می نماید و از همه گروه های درگیر می خواهد تا در زودترین فرصت به این روند بپیوندند.»
یوناما در اعلامیه خود افزوده که "یوناما از آمادگی های اعلام شده مقامات افغانستان برای بحث و گفتگو پیرامون تمام موارد به عنوان بخشی از پروسه صلح به شمول بخش های کلیدی قانون اساسی و لغو تحریم ها علیه افراد و نهادها و همچنان آزاد سازی زندانیان، ستایش می کند."
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنین گفته است که این نهاد مشورههای فراگیری را که قبل از کنفرانس دوم" پروسه کابل" برای دستیابی به "اجماع ملی" انجام شده، به عنوان بخشی مهمی از هر پروسه صلح ملی تصدیق میکند.
یوناما در اعلامیه مطبوعاتی خود همچنین خواستار نقش بیشتر و گسترده تر زنان در تمام گفتگوهای صلح و مذاکرات آینده، شده است.
این نهاد گفته است که مشارکت فعال کشورها و نهادها در این کنفرانس با عث دلگرمی یوناما گردیده و منتظر افزایش همکاری ها برای کمک به تلاش های افغانستان برای صلح و رسیدگی به مشکلات مشترک تروریسم و جرایم فرا مرزی است.
همچنین اتحادیه اروپا از این طرح حمایت خود را اعلام کرده است. رولاند کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که اتحادیه اروپا با جدیت از روند صلح در افغانستان حمایت می کند وهدف این اتحادیه تنها داشتن روابط تجارتی وگسترش همکاری های دوستانه با افغانستان است.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا به گروه طالبان پیشنهاد کرد از فرصتی که برای آغاز گفتگوهای صلح در دور دوم نشست پروسه کابل به میان آمده است، استفاده کنند. او گفت که اتحادیه اروپا راه را برای صلح در افغانستان باز می بیند وابراز امیدواری کرد که از آن استفاده شود.
دومین کنفرانس"پروسه کابل" دیروز با حضور نمایندههای 25 کشور و نهادهای بینالمللی در کابل پایتخت برگزار شد. رئیس جمهور غنی در این کنفرانس"نقشه راه صلح" با طالبان را ارائه کرد و گفت که دولت افغانستان حاضر است با این گروه بدون پیش شرط گفتگو کند و همچنین آنها را به عنوان یک حزب سیاسی، بپذیرد.