صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از 20 غیرنظامی در حمله انتحاری کابل، زخمی شدند

بیش از 20 غیرنظامی در حمله انتحاری کابل، زخمی شدند

وزارت امور داخله در پس از حمله انتحاری در شهر کابل اعلام کرد که 22 غیر نظامی در این رویداد زخمی شدهاند که 4 تن آنان زنان هستند. یک نوجوان 12 ساله نیز در این رویداد کشته شده است.
یک حمله کننده انتحاری، روز جمعه 11 حوت، حوالی ساعت 9 صبح، در منطقه «قابلبای» شهر کابل، موتر مملو از مواد انفجاری خود را به یک موتر زرهی نیروهای خارجی زد. پولیس و نیروهای خارجی از تلفات احتمالی نیروهای خارجی، آماری را منتشر نکردهاند.
وزارت داخله اما گفته است که در این رویداد 22 غیرنظامی زخمی و یک نوجوان کشته شده است. این نوجوان در نزدیکی کمپ "کایا" (محل وقوع حادثه) دکان چوب فروشی داشته است.
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله نیز به رسانهها گفته که حمله کننده انتحاری قصد داشته خود را به داخل کمپ برساند که موفق به این کار نشده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.این رویداد بعد از دومین کنفرانس پروسه کابل که با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، به وقوع پیوسته است.
در نشست کابل رئیس جمهور کشور به گروه طالبان، صلح بدون هیچ پیش شرطی را، پیشنهاد کرد.
در این پیشنهاد ذکر شده بود که با گروه طالبان در هر نقطهای که خواهان آن باشند، مذاکره میشود، اعضای طالبان مورد عفو عمومی قرار میگیرند و به آنها اجازه داده خواهد شد که به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت کنند و از آزادی سفر نیز برخوردار باشند.
طالبان در پی این پیشنهاد دولت، تاکنون واکنش مشخصی نداشته است. اما پیش از این گروه طالبان در نامهای اعلام برای مذاکره با آمریکا، اعلام آمادگی کرده بود.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری، روز جمعه ۱۱ حوت، در مصاحبه با شبکهی آمریکایی سی ان ان گفت: "صلح با طالبان برای آنکه یک وفاق ملی و جهانی به وجود بیاید صورت میگیرد. طرحی که ما برای صلح به این گروه پیشنهاد کردیم، از موقف ضعیف دولت نیست، بلکه برای گذاشتن نقطهی پایان به جنگی است که مردم افغانستان از سالها به این سو آن را تحمل می کنند".
آقای غنی افزوده است: "افغانستان چنانچه در گذشته موفق بوده است، امیدوار هستم این بار در آوردن صلح نیز موفق شود."