صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادارۀ هواشناسی: بارند‎گی‎ در کشور ۳۰ درصد کاهش یافته است

ادارۀ هواشناسی: بارند‎گی‎ در کشور ۳۰ درصد کاهش یافته است

ادارۀ هواشناسی، از کاهش سی درصدی بارندگی، در سال ۲۰۱۷میلادی، در کشور خبر می دهد.
این اداره، میزان بارندگی را در یک ماه اخیر در کشور، قناعت بخش می گوید؛ اما هشدار می دهد که اگر تا ماه اپریل سال روان میلادی، بارندگی بیشتر نشود، پیامدهای بدی خواهد داشت.
به گزارش طلوع نیوز، سید رضا موسوی، رییس ادارۀ هواشناسی می گوید: «در ماه سوم سال 2018 هستیم. در ماه جنوری نسبتاً بارندگی کم تر بوده است؛ ولی در ماه فبروری تقریباً به حد عادی، در ولایت های مختلف، بارندگی نسبتاً خوب بوده است.»
این در حالی است که در زمستان امسال، از برف باری ها در بسیاری از بخش هایی کشور خبری نیست – در بخش هایی هم که برف باریده است، نسبت به سال های گذشته به مراتب کمتر است.
کم تر کسی را در این بخش های نزدیک به سالنگ ها، می توان یافت که دیده باشند در این روزهای زمستان، کوه ها بی نشانی از برف باشند و نیز سطح آب دریا، چنین پایین بیاید.
بخشی که یکی از منابع بزرگ آبی کشور، به ویژه برای کشاورزان، دانسته می شود.
یکی از باشنده گان این بخش می گوید: «سال های قبل در این جا برف می بود، دو متر، سه متر و کم تر هم تا یک و نیم تر برف زده است؛ امسال تنها پنجاه سانتی برف زده است و خلاص.»
یکی دیگر از باشنده گان منطقه نزدیک به سالنگ نیز گفت: «تمام جا خشک است و ما برفی که امسال از سر بام گرفتیم بسیار کم بود و پس از آن، در طول سال دیگر برفی ندیدیم.»
در این میان، اداره حفاظت از محیط زیست، نیز از پیامدهای کاهش بارندگی، نگران است.
محمد کاظم همایون، رییس پلان محیط زیستی ادارۀ حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: «منبع تمامی زراعت ما و در کُل منبع تغذیه ما سرکوهی هاست، برف های سرکوهی است یا یخچال های ماست که متاسفانه امسال در یخچال های خود، کم تر، نسبت به سال های پیش، بارنده گی داشتیم.»
کاهش بارندگی در افغانستان، در کم تر از یک سال اخیر، پیشتر نیز نگرانی هایی را به بار آورده است.چنانکه بخش نگهداری از محیط زیست سازمان ملل متحد گفته است که گرم شدن زمین، افغانستان را در چند بخش، از جمله کشاورزی آسیب خواهد رساند و این باعث افزایش فقر خواهد شد.