صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدها معترض شاهراه کابل-خوست را مسدود کردند

صدها معترض شاهراه  کابل-خوست را مسدود کردند

صدها باشنده ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست در جنوبشرق کشور شاهراه کابل-خوست را مسدود کردند.
به گزارش بی بی سی، معترضان ادعا دارند که نیروهای دولتی موسوم به "کمپین" با حمله به یک خانه در ولسوالی نادرشاه کوت، دو زن و دو مرد را کشته و چهار نفر دیگر را نیز با خود بردند.
نیروهای کمپین در خوست، سربازان محلی هستند که از سوی نظامیان آمریکایی تجهیز، آموزش و تمویل میشوند.
معترضان میگویند تا زمانی که بازداشت شدگان رها نشوند و تصمیم گرفته نشود که دیگر نیروهای کمپین در منطقه آنها عملیات نکنند، شاهراه کابل _ خوست را باز نخواهند کرد.
فرید ظاهر، خبرنگار محلی در منطقه میگوید معترضان شاکیاند که حتی از این عملیات نیروهای امنیتی و ادارات عدلی و قضایی نیز بیخبر هستند.
عبدالحکیم از بزرگان منطقه میگوید: "این مردم بیگناه هستند. اگر ثابت شود که با طالبان رابطه دارند، آنها صلاحیت دارند هر برخوردی که میخواهند، بکنند و به دولت تاوان بدهیم."
خبرنگاران محلی میگویند معترضان خشمگین شیشههای موترها را شکستند و به پولیس نیز حمله کردند. معترضان نیز ادعا دارند که سربازان پولیس شلیک کرده و یک نفر از معترضان نیز زخمی شده است.
عبدالحنان آمر امنیت فرماندهی پولیس خوست تایید میکند در رویدادی که معترضان از آن شاکیاند، در ولسوالی نادرشاه کوت سه نفر کشته شدند. به گفته وی، تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
معاون والی خوست و رئیس شورای ولایتی خوست برای گفتوگو با معترضان به محل رفتند تا اعتراضات آنها را آرام بسازند. نیروهای کمپین تاکنون در مورد این رویداد چیزی نگفته است.
حدود یک ماه پیش در رویدادی مشابه، شماری از ساکنان ولسوالی علیشیر ولایت خوست مدعی شدند که نیروهای دولتی موسوم به "کمپین" هفت غیرنظامی را در این ولسوالی کشتند. دولت و همکاران بینالمللیاش همواره گفتهاند که تلفات غیرنظامیان مساله جدی است و به آن رسیدگی میکنند. ولایت خوست از ولایات نسبتا ناامن کشور است که در هممرزی با پاکستان موقعیت دارد.
دومین روز اعتراضات در غزنی
در رویدادی جداگانه در جنوب کشور در ولایت غزنی، معترضان دیروز برای روز دوم دست به مظاهره زدند و شاهراه کابل _ قندهار را مسدود نگه داشتند.
معترضان در غزنی، باشندگان ولسوالی قره باغ هستند. آنها مدعی هستند که افراد مسلح غیرمسئول در لباس پولیس محلی به یک خانه حمله کرده و دو نفر را کشته و دو نفر را با خود بردند.
نقیب الله خاکسار از فعالان مدنی غزنی میگوید راه را تا زمانی باز نخواهند کرد که عاملین این رویداد بازداشت شوند.
عبدالکریم متین، والی غزنی میگوید به اساس خواست معترضان، فرمانده پولیس قره باغ برکنار شده است.
به گفته وی، محمد زمان به عنوان فرمانده جدید ولسوالی قره باغ تعیین شده و زمانی که به این ولسوالی برسد عاملین رویداد را شناسایی و بازداشت خواهد کرد.