صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض به ارزانی؛ باغ‌داران و تاجران از قیمت سیب ناراضی هستند

اعتراض به ارزانی؛ باغ‌داران و تاجران از قیمت سیب ناراضی هستند

شماری از باغداران و تاجران سیب به قیمت موجود سیب اعتراض کردند و خواهان منع واردات میوههای ایرانی و پاکستانی به کشور شدند.
این افراد روز یکشنبه 13 حوت، دهها موتر سیب را در یک مارکیت تجاری در غرب کابل جمع کرده بودند و میگفتند که واردات بیش از حد سیب به کشور، باعث شده که قیمت سیب کاهش یابد و کسی سیبهای وطنی را نخرد.
حاجی عبدالوهاب از دلالان سیب، به روزنامه «افغانستانما» گفت که واردات بی رویه میوه از کشورهای پاکستان و ایران باعث شده که باغداران کشور ضربات سنگینی ببینند.
او اضافه کرد که اگر دولت باغداران و تاجران را تقویت نکند، بخش زراعتی کشور صدمات بزرگی را میبیند و ممکن است که مردم باغ و کشاورزی خود را رها کند.
به گفتهی این دلال سیب، در حال حاضر قیمت هر کیلو سیب حدود 20 افغانی است که این مقدار، هزینه نگهداری سیب در فصل سرد زمستان هم نیست.
سید اسحاق از باغداران ولایت میدان وردک نیز گفت که اگر دولت با باغداران این ولایت همکاری نکند، هر باغدار حدود 3 تا 4 میلیون افغانی ضرر خواهد کرد.
اما در این میان شهروندان از قیمت کنونی میوه، به خصوص سیب راضی هستند و بر این باورند که دلالان سیب و باغداران به دلیل طمع بیش حد، خواهان منع واردات سیب هستند.
علیرضا محمدی، شهروند کابلی در پی این اعتراض به روزنامه افغانستانما گفت که حکومت نمیداند به اعتراض چه کسی گوش کند. یکی از گرانی مینالد و یکی دیگر میگوید که چرا گران نمیشود.
او افزود، حق با شهروندان است؛ در این شرایط دولت باید به فکر مردم باشد تا قدرت خرید داشته باشند، چون با بیکاری که در کشور است، اکثر خانوادهها قدرت خرید میوههای گران را ندارد و این باعث میشود که از نظر فکری و جسمی خوب رشد نکنند.
این شهروند کابلی همچنین میگوید که به دلیل شرایط نگهداری خوب، کیفیت میوههای خارجی نسبت به میوهها داخلی بهتر است اما قیمت آن یکسان. او ادامه داد این عامل باعث شده که مردم بیشتر میوههای خارجی را خریداری کنند.
نوید احمد بارکزی، دیگر شهروند کابلی اما گفت که دولت باید سکتور زراعت کشور را تقویت کند و اجازه ندهد واردات بدون نظارت، باعث شود که باغداران کشور ضرر کنند.
او اضافه کرد، اگر محصولات داخلی کفاف کشور را میکند ضرور نیست که از خارج همان محصول را وارد کنیم. این شهروند کابلی همچنین تصریح کرد که باید دولت برای باغداران سردخانه ایجاد کند تا محصولاتشان صدمه نبیند.
یکی از میوه فروشان شهر کابل نیز گفت که اکثر سیبهای وطنی، به دلیل اینکه در سردخانه نگهداری نمیشود، آب خود را از دست میدهد و توخالی میشود.
او ادامه داد که سیبهای داخلی رنگ خوب دارد اما بیمزه است. مردم هم به خاطر اینکه پول میدهند، میوه خوب میخواهند؛ فرقی نمیکند که داخلی باشد یا خارجی.
در بازار کابل، یک کیلو سیب خارجی با توجه به هزینهی حمل و نقل و گمرک، 30 افغانی است و سیب داخلی نیز همین قیمت است اما کیفیت خوبی ندارد چون در شرایط مساعد نگهداری نشده است.
باغداران و کشاورزان کشور به دلیل اینکه زیر ساختهای مناسب برای نگهداری محصولهای باغی خود ندارند، همواره به گونهی سنتی محصول خود را نگهداری میکنند.
احمد جاوید که در ولایت میدان وردک باغدار است، میگوید که زمان برداشت سیب، قیمت آن بسیار پایین است و به طریقهای سنتی سیبهای خود را نگهداری میکنیم چون به سردخانه دسترسی نداریم تاریک خانههایی را درست میکنیم و سیبها را در آنجا انبار میکنیم که کیفیت سردخانه را ندارند.
او اضافه کرد، نگهداری سیب به روش سنتی، باعث کاهش کیفیت سیب میشود و در برخی مواقع، محصولات زیادی از باغداران نیز خراب شده است.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت میدان وردک چند روز پیش اعلام کرده بود که دو باب سردخانه این ولایت پس از 5 سال دوباره فعال میشود و به بخش خصوصی سپرده خواهد شد. این سردخانهها توانایی 1.5 هزار تن میوهی تازه را دارد.
وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى نیز تصمیم دارد که بيست باب سردخانه با ظرفيت مجموعى ٤٦ هزار متريک تن محصولات زراعتى با هزينهی ٦٥ میلیون دالر آمريکايى در شانزده ولايت کشور بسازد. به گفتهی مسئولان این وزارت، در بهار سال ۱۳۹۷ کار ساخت ۱۲ باب سردخانۀ ولایتی، هرکدام دارای ظرفیت نگهداری ۵۰۰ تن مواد؛ در ولایت های غزنی، پروان، کاپیسا، تخار، فراه، نیمروز، میدان وردک، لوگر، فاریاب و پکتیا آغاز خواهد شد.