صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیده بان شفافیت: شکی در موجودیت فساد در گمرک‌های کشور وجود ندارد

دیده بان شفافیت:  شکی در موجودیت فساد در گمرک‌های کشور وجود ندارد

دیده بان شفافیت افغانستان از حکومت میخواهند تا دست زورمندان را از گمرکهای کشور به ویژه گمرک حیرتان کوتاه سازد.
دیده بان شفافیت افغانستان عدم نظارت و شفافیت در گردآوری عواید گمرکهای کشور را از سوی دولت یگانه علتی میداند که به گفته این اداره دست زورمندان را در برداشت پول عواید به گونه غیر قانونی بازداشته است.
به گزارش رادیو آزادی، اکرام افضلی رئیس اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان دیروز، یکشنبه 13 حوت،  گفت که شکی در سوء استفادهها و موجودیت فساد در گمرکهای کشور وجود ندارد و به شمول زورمندان شماری از مقامهای پیشین نیز در این سوء استفادهها دست دارند.
او افزود: "در این شکی نیست که زورمندان محلی به این چنین سوء استفاده ها دست نزنند و تنها مشکل در گمرک حیرتان نیست، بلکه در تمامی گمرکهای افغانستان این سوء استفادهها به شکل جدی وجود دارد باید جلو دست برد این زورمندان در عواید گمرکها گرفته شود، این معضل افغانستان را به حالت بسیار شکننده روبهرو کردهاست."
به تازهگی مجله ایکونومیست در گزارشی ادعا کرده است که عطا محمد نور والی پیشین بلخ سالانه ۹۰ میلیون دالر از عواید گمرک حیرتان برداشت کردهاست. در این گزارش از موجودیت اسنادی در باره این ادعا چیزی گفته نشدهاست.
وزارت مالیه و عطا محمد نور در این باره حاضر نشده اند با رادیو آزادی صحبت کنند و نظرات خود را ابراز کنند.
با این همه، عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ در صفحه تویترش این ادعا را رد کرده و نگاشته است که، تمامی عواید حیرتان بیشتر از ۸۰ میلیون دالر در یک سال نمیشود و او برای تامین شفافیت برداشت عواید گمرک حیرتان تلاشهای بسیار ورزیده است.
ایکونومیست در حالی به نشر این گزارش پرداخته که عطا محمد نور، پس از برکنار شدن از سمت ولایت بلخ، در گردهمایی در شهر مزار شریف به حکومت هشدار داد که امضاء اش به عنوان والی در این ولایت اعتبار دارد و اگر حکومت معاش کارمندان دولت را در بلخ پرداخت نکند، وی از درآمد بندر حیرتان آنرا پرداخت خواهد کرد.
با این همه، رمضان بشر دوست یکی از نمایندهگان مردم در ولسی جرگه میگوید عواید گمرکهای کشور به گونه صد در صد به دولت نمی رسد و بسیاری از زورمندان و مقامهای پیشین، عواید این گمرکها را مورد دست برد قرار میدهند و حکومت در جلوگیری از این چنین دزدیها ناتوان بودهاست.
آقای بشر دوست میگوید اگر عواید افغانستان بگونه جدی نظارت گردد بیشتر از دو ملیارد دالر از این رهگذر بدست خواهد آورد و اما اگر دستبرد از سوی زورمندان در عواید این گمرک ها ادامه یابند، افغانستان صدمه جبران ناپذیری را از این رهگذر شاهد خواهد بود.