صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رقابت معلولان برای ترویج ورزش و کاهش ترافیک

رقابت معلولان برای ترویج ورزش و کاهش ترافیک

شهرداری کابل با همکاری پولیس و فدراسیون بسکتبال با ویلچر، برای ترویج فرهنگ استفاده از بایسکل و ورزش، مسابقه ویلچررانی را در شهر کابل برگزار کرد.
احمد شعیب رحیم، معین مالی و اداری شهرداری کابل روز دوشنبه 14 حوت در این مراسم گفت کار شهرداری، تنها ساخت و ساز زیربناها و تنظیف نیست.
آقای رحیم افزود، ما برنامههای تفریحی و ورزشی زیر نام «کابل زیبا» را به خاطر ترویج ورزش و بایسکلرانی که پیش زمینهی اساسی برای ایجاد محیط زیست سالم، کاهش ازدحام ترافیکی و صحت شهروندان است، برگزار میکنیم.
این مسابقه چهارمین برنامه تفریحی و ورزشی شهرداری کابل است که تحت نام «کابل زیبا» برگزار میشود که حدود 50 معلول، مسیر سرک علامه فیض محمد کاتب، تا کاخ دارالامان را با هم رقابت کردند. پیش از این مسابقههای بایسکل سواری، کوهنوردی و دوش برگزار شده بود.
این برنامههای نمادین هر چند میتواند مشوقی برای ورزش باشد اما نبود زیربنا باعث میشود که شهروندان کشور، به خصوص کابلیان از بایسکل استفاده نکنند.
کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، برای تشویق استفاده از بایسکل، مکانهای نگهداری، مسیرهای مشخص و حتی بایسکل رایگان در خدمت شهروندانش قرار میدهند.
در افغانستان اما، نه تنها این امکانات وجود ندارد، بلکه در ادارههای دولتی و نهادهای خصوصی مکانی برای پارک بایسکل وجود ندارد.
مجتبی دانشجوی یک دانشگاه خصوصی در کابل است؛ او میگوید که بارها شده که با بایسکل خود به نقطههای مختلف شهر رفتهام اما کسی اجازه نداده که بایسکل خود را کنار سرک قفل کنم.
او اضافه کرد، در دانشگاهها خصوصی و اکثر ادارههای دولتی نیز مکانی برای پارک کردن بایسکل وجود ندارد و این مشکل باعث میشود که شهروندان از موتر استفاده کنند.
معین مالی و اداری شهرداری کابل همچنین به روزنامهی «افغانستانما» گفت که شهرداری در حال مطالعه ماستر پلان شهر کابل است تا همانند سایر کشورها، مسیر و امکانات مشخص برای استفاده از بایسکل را مهیا کند. آقای رحیم در ادامه افزود روی این طرح کار میشود و قرار است از سال آینده اقدامات عملی آن صورت گیرد.
آلودگی هوا، یکی از نگرانیهای عمده شهروندان کابل و برخی از کلانشهرهای کشور است که هر ساله با سرد شدن هوا و وارونگی این آلودگی بیشتر میشود.
علی احمد رضایی، شهروند کابل میگوید به دلیل استفاده بیش از حد مردم از وسایط نقلیه، در فصل زمستان، عبور و مرور در شهر بسیار خطرناک است.
او به ضررهای دیاکسید کربن اشاره کرد و گفت که دولت باید برنامههای منظمی برای تشویق شهروندان به استفاده  از بایسکل و وسایط همگانی رویدست بگیرد تا جامعهای سالم داشته باشیم.
گفتنی است که آلودگی هوا، سالانه جان صدها تن را در کشور میگیرد اما دولت نتوانسته راهکار مناسبی برای کاهش آلودگی و وسایط آلاینده ارایه کند.
معلولیت، ناتوانی نیست
معلولانی که در مسابقه تفریحی، ورزشی شهرداری کابل شرکت کرده بودند گفتند که این مسابقه علاوه بر پیامی برای تلاش در راستای کاهش آلودگی هوا، این پیام را میرساند که معلولیت ناتوانی نیست.
حاجی شیر پادچا، مربی تیم ملی بسکتبال با ویلچیر گفت که معلولان باید فعالیتهای خود را نشان دهند تا جامعه فکر نکنند که معلولیت ناتوانی است. او که هر دو پایش بالاتر از زانو قطع است، اضافه کرد، معلولان توانایی ویژهای دارند که باید شکوفا شود.
محمد فواد صمدی، عضو تیم بسکتبال با ویلچر که برنده این مسابقه شد، گفت که معلولان باید تسلیم مشکل خود نشوند و به کسی تکیه نکنند، آنان باید به خود تکیه کنند و در تلاش باشند که  پیشرفت کنند.
این عضو تیم بسکتبال با ویلچر اضافه کرد که برنده شدن من نشان دهنده این است که هیچ وقت تسلیم نشدهام و اعتماد به نفسم را از دست ندادم.
فرهاد، یکی از تماشاگران این مسابقه، با استقبال از این اقدام شهرداری، گفت که برگزاری این نوع مسابقهها، این پیام را به سایر معلولان میرساند که به تواناییهای خود پیببرند و باور کنند که ناتوان نیستند.
بر اساس گزارشهای وزارت کار و امور اجتماعی، حدود 800 هزار معلول در کشور وجود دارد که 200 هزار تن آنان را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند.