صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارگ و جمعیت به توافق ابتدایی دست یافته‌اند

ارگ و جمعیت به توافق ابتدایی دست یافته‌اند

بعد از حدود سه ماه کمکش بر سر تغییر والی ولایت بلخ و چندین دور گفتگو بین حزب جمعیت و ارگ ریاست جمهوری، دو مقام ارشد حکومت برای گفتگو با عطا محمد نور، به بلخ رفتند.
منابع معتبر حکومتی روز دوشبنه، 14 حوت، به روزنامه« افغانستانما» گفتند که معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی و سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور، برای مذاکره با عطا محمد نور برای حل تنش بر سر تغییر والی بلخ، به شهر مزار شریف رفتهاند.
به گفته این منابع، مقامهای حکومت و عطا محمد نور به توافقات ابتدایی برای حل تنش بوجود آمده دست یافتهاند و نتایج نهایی این مذاکرات نیز به زودی اعلام میشود.
حدود سه ماه پیش ریاست جمهوری اعلام کرد که رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور را از ولایت بلخ، پذیرفته و انجینیر محمد داوود را به عنوان والی جدید بلخ گماشته است.
اما آقای نور استعفایش را منتفی دانست و گفت که تنها در صورت موافقت حزب جمعیت اسلامی، از مقام ولایت بلخ کنار خواهد رفت. حزب جمعیت نیز تصمیم حکومت در مورد تغییر والی بلخ را "غیرموجه" خواند و رد کرد.
برای حل این تنش، نمایندگان حکومت و حزب جمعیت، چندین دور در کابل گفتگو کردند، اما به نتایج قابل توجه دست نیافتند.
با تداوم این تنش، دیروز رئیس امنیت ملی و رئیس دفتر رئیس جمهور به ولایت بلخ رفتند و با آقای عطا محمد نور گفتگو کردند.
منابع میگویند که آنها توانستهاند آقای نور را قناعت بدهند که از ولایت بلخ کنار برود و در عوض حکومت دو وزارت و دو معنیت را به حزب جمعیت خواهد سپرد.
همچنین، بر اساس توافقات ابتدایی، انجینیر محمد داوود به ولایت بلخ نخواهد رفت و یکی از اعضای حزب جمعیت اسلامی، به عنوان والی جدید بلخ گماشته خواهد شد.

a