صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: بدون همکاری مردم، مبارزه با بی‌سوادی ممکن نیست

معاون رئیس جمهور:  بدون همکاری مردم، مبارزه با بی‌سوادی ممکن نیست

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در سومین جلسه ویژه کمیته ملی سواد آموزی از مردم افغانستان خواست که در راستای مبارزه با بیسوادی در کشور همکاری کنند و گفت که بدون این همکاری، مبارزه با بیسوادی ممکن نیست.
سومین نشست ویژه کمیته ملی سواد آموزی، دیروز سه شنبه 15 حوت، به منظور جلب حمایت جامعه مدنی، رسانهها، فرهنگیان و ورزش کاران از تطبیق طرح بسیج ملی برای مبارزه با بیسوادی، در کاخ شورای وزیران برگزار شد.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته ملی سواد آموزی در این نشست گفت که "اگرچه توجه به تعلیم و آموزش، مکلفیت دولت است؛ ولی در کنار دولت مبارزه با بی سوادی و حمایت از توسعه سواد، مسؤلیت همگانی است و بدون همکاری مردم، رهایی از مشکل بی سوادی امکان پذیر نیست."
آقای دانش گفت که وزارت معارف و معینیت سواد آموزی این وزارت در دوسال گذشته، برای توسعه سواد گام های بلندی برداشته است که از آن میان می توان به چاپ کتاب سواد آموزی، بازنگری نصاب درسی، توسعه روند آموزش سواد، پی گیری طرح بسیج ملی در سطح کل کشور و امضای حدود سی تفاهمنامه با ادارات مختلف دولتی، اشاره کرد.
او افزود که انتظار می رود با حمایت جامعه مدنی، خبرنگاران، رسانهها، فرهنگیان، هنرمندان و ورزشکاران، شهروندان کشور برای آموزش سواد بیشتر تشویق شوند و روند مبارزه با بیسوادی نیز با سرعت بیشتر به پیش برود.
معاون رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود به جایگاه سواد آموزی در دین اسلام اشاره کرد و گفت که به سواد آموزی و کسب علم و دانش در دین اسلام اهمیت زیادی داده شده و اسلام را دین علم و پیشرفت توصیف کرد نه دین انتحار، انفجار و ترور.
او افزود که دین اسلام همچنین به آموزش دختران توجه ویژه قایل شده و پیامبر اسلام برای همسران خود و سایر زنان مسلمان، یک معلم ویژه استخدام کرده بود تا آن را سواد بیاموزاند.
آقای دانش گفت با این وجود، باید بپرسیم، آیا کسانی که بنام دین، مکتبها را آتش میزنند و مانع رفتن دختران به مکتب میشوند، واقعا مسلمان هستند و از پیامبر اسلام پیروی میکنند؟
ابراهم شینواری سرپرست وزارت معارف در این نشست گزارش روند پیشرفت برنامه ملی سواد آموزی را ارائه کرد و بر همکاری جامعه مدنی، رسانهها، فرهنگیان و ورزشکاران در این زمینه تاکید کرد. همچنین مسئول تعلیم و تربیه یونسکو در افغانستان در این برنامه گفت که این نهاد آماده است که از کمپاین سواد آموزی دولت افغانستان حمایت مالی کند.
شماری از فعالان مدنی و رسانهیی نیز در این برنامه صحبت کردند و حمایت خود را از برنامه ملی سواد آموزی در کشور اعلام کردند.
برنامه ملی سواد آموزی یکی از برنامههای مهم حکومت افغانستان در راستای مبارزه با بیسوادی است. حکومت پیش از این اعلام کرده بود که بیش از 60 درصد از افراد بالای 15 سال در کشور، بیسواد هستند.