صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از فعالان مدنی از تنش‌ها در ولایت غزنی ابراز نگرانی کردند

 شماری از فعالان مدنی از تنش‌ها در ولایت غزنی ابراز نگرانی کردند

شماری از فعالان مدنی ولایت غزنی که متشکل از اقوام هزاره و پشتون هستند از تنشهای اخیر در ولسوالی قرهباغ این ولایت ابراز نگرانی کردند. این فعالان روز چهارشنبه 16 حوت در یک نشست خبری در کابل ضمن نگرانی از مشکل پیش آمده، از دولت خواستند که به این درگیریها نقطه پایان بگذارد تا اوضاع بحرانیتر نشود.
اقبال شهروند، عضو دهکدهی صلح و شهروند غزنی گفت: "ما آمدهایم تا بگوییم که اگر دولت اهمال و یا غفلتی کند، اوضاع بحرانی میشود و ممکن به نقطهای برسد که پشیمانی سودی نخواهد داشت.
او در مورد وضعیت شهر غزنی گفت که "شهر کامل تعطیل است" راههای مواصلاتی بین ولسوالیهای مسدود شده است و وضعیت امنیتی بد است. حدود یک هفته پیش، افراد مسلح غیر مسئول در اثر درگیری بر سر آب، دو عضو یک قریه را کشتند و دو تن دیگر را با خود بردند. این اقدام باعث شد که شماری از مردم ولسوالی قرهباغ مسیر کابل-قندهار را مسدود کنند. اکنون بعد از 5 روز هنوز این مسیر مسدود است.
گفته میشود که این درگیری، بین مردم دو منطقهی شیرآباد و نیخته آغاز شده است و اکنون معترضان درغزنی خواهان بازداشت و مجازات عاملان رویداد قرهباغ و تامین امنیت در منطقه هستند.
حمید حسن، عضو جامعه مدنی از ولسوالی گیلان ولایت غزنی که در این نشست خبری حضور داشت، گفت که یک مشکل حقوقی باید از مسیر قانونی حل شود و دولت باید به این موضوع رسیدگی کند.
این عضو جامعه مدنی اضافه کرد که مقامهای دولتی در ولایت غزنی در مرحله ابتدایی توجهی به قضیه نکردند و اگر توجهی نشود باعث یک بحران بزرگ قومی خواهد شد.
به گفتهی فعالان جامعه مدنی غزنی، این مشکل حدود ده ماه پیش بین مردم قریهی شیرآباد و نیخته بر سر آب به وجود آمد اما مقامهای دولتی توجهی نکردند.
رحمت الله سرابی در مورد این مشکل گفت که حدود 10 ماه پیش اختلاف بر سر آب شروع شد و در مرحلهی اول 7 عضو قریه نیخته توسط افراد مسلح ربوده شدند و بعد از آن 11 تن دیگر از مردم قرهباغ نیز کشته شدند. در پی این درگیریها افراد خودسر دیگر از مردم قریه شیرآباد دو تن را کشتند و دو تن دیگر را با خود بردند که باعث معضل اخیر شده است. ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی سه روز پیش گفته بود که هیئتی را برای بررسی این موضوع به غزنی خواهد فرستاد.
گفتنی است که عبدالکریم متین، والی غزنی نیز اعلام کرده که در ارتباط با حادثه فرمانده پولیس قرهباغ برکنار شده و فرمانده جدید برای بررسی قضیه به آن ولسوالی خواهد رفت.